10209.htm

CÍMSZÓ: Arba amosz

SZÓCIKK: Arba amosz. «Négy rőf», ősi mértékegység, amelynek sok tekintetben nagy jelentősége van a zsidó jogban. A talált tárgyhoz csak úgy formálhat kizárólagos jogot a megtaláló, ha négy rőfnyi körzetben nincs senki kívüle. A szomszédjogban ház vagy fal építésénél, fák és szőlővenyige ültetésénél meg kell tartani a szomszéd területétől elválasztó négy rőfnyi távolságot. A vallási törvények szerint, aki reggel ágyából felkel, négy rőfnél hosszabb utat csak mosakodás után tehet meg. Szerepe van még az A. a.-nak a szombati munkatilalomnál, a szukkosz-i sátor felállításánál, temetési szertartásnál stb. A hagyomány szerint, aki Palesztina földjén négy rőfnyi területen végiglép, annak túlvilági boldogsága biztosítva lesz.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 209. címszó a lexikon => 60. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10209.htm

CÍMSZÓ: Arba amosz

SZÓCIKK: Arba amosz. Négy rőf , ősi mértékegység, amelynek sok tekintetben nagy jelentősége van a zsidó jogban. A talált tárgyhoz csak úgy formálhat kizárólagos jogot a megtaláló, ha négy rőfnyi körzetben nincs senki kívüle. A szomszédjogban ház vagy fal építésénél, fák és szőlővenyige ültetésénél meg kell tartani a szomszéd területétől elválasztó négy rőfnyi távolságot. A vallási törvények szerint, aki reggel ágyából felkel, négy rőfnél hosszabb utat csak mosakodás után tehet meg. Szerepe van még az A. a.-nak a szombati munkatilalomnál, a szukkosz-i sátor felállításánál, temetési szertartásnál stb. A hagyomány szerint, aki Palesztina földjén négy rőfnyi területen végiglép, annak túlvilági boldogsága biztosítva lesz.

10209.ht

CÍMSZÓ Arb amos

SZÓCIKK Arb amosz Nég rő ős mértékegység amelyne so tekintetbe nag jelentőség va zsid jogban talál tárgyho csa úg formálha kizárólago jogo megtaláló h nég rőfny körzetbe ninc senk kívüle szomszédjogba há vag fa építésénél fá é szőlővenyig ültetéséné me kel tartan szomszé területétő elválaszt nég rőfny távolságot vallás törvénye szerint ak regge ágyábó felkel nég rőfné hosszab uta csa mosakodá utá tehe meg Szerep va mé a A a.-na szombat munkatilalomnál szukkosz- sáto felállításánál temetés szertartásná stb hagyomán szerint ak Palesztin földjé nég rőfny területe végiglép anna túlvilág boldogság biztosítv lesz

10209.h

CÍMSZ Ar amo

SZÓCIK Ar amos Né r ő mértékegysé amelyn s tekintetb na jelentősé v zsi jogba talá tárgyh cs ú formálh kizárólag jog megtalál né rőfn körzetb nin sen kívül szomszédjogb h va f építéséné f szőlővenyi ültetésén m ke tarta szomsz területét elválasz né rőfn távolságo vallá törvény szerin a regg ágyáb felke né rőfn hossza ut cs mosakod ut teh me Szere v m a.-n szomba munkatilalomná szukkosz sát felállításáná temeté szertartásn st hagyomá szerin a Paleszti földj né rőfn terület végiglé ann túlvilá boldogsá biztosít les

10209.

CÍMS A am

SZÓCI A amo N mértékegys amely tekintet n jelentős zs jogb tal tárgy c formál kizáróla jo megtalá n rőf körzet ni se kívü szomszédjog v építésén szőlőveny ültetésé k tart szoms területé elválas n rőf távolság vall törvén szeri reg ágyá felk n rőf hossz u c mosako u te m Szer a.- szomb munkatilalomn szukkos sá felállításán temet szertartás s hagyom szeri Paleszt föld n rőf terüle végigl an túlvil boldogs biztosí le

10209

CÍM a

SZÓC am mértékegy amel tekinte jelentő z jog ta tárg formá kizáról j megtal rő körze n s kív szomszédjo építésé szőlőven ültetés tar szom terület elvála rő távolsá val törvé szer re ágy fel rő hoss mosak t Sze a. szom munkatilalom szukko s felállításá teme szertartá hagyo szer Palesz föl rő terül végig a túlvi boldog biztos l

1020SZÓ a mértékeg ame tekint jelent jo t tár form kizáró megta r körz kí szomszédj építés szőlőve ülteté ta szo terüle elvál r távols va törv sze r ág fe r hos mosa Sz a szo munkatilalo szukk felállítás tem szertart hagy sze Pales fö r terü végi túlv boldo bizto