10211.htm

CÍMSZÓ: Arbá Kószósz

SZÓCIKK: Árbá koszósz: (h). Négy serleg, a szedernél használt négy serleg bor héber neve. A négy serleg állítólag e négy szinonim kifejezésre megy vissza, melyek az egyiptomi kivonulásnál fordulnak elő. Kivezetlek, megmentelek, megváltalak, kiviszlek. Ily négy pohár bort a szeder során minden résztvevő iszik, vagy legalábbis mindegyiknek nagyobb felét. Régi szokás, hogy ünnep előtt az A. megszerzésére pénz osztogatnak a szegények között.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 211. címszó a lexikon => 60. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10211.htm

CÍMSZÓ: Arbá Kószósz

SZÓCIKK: Árbá koszósz: h . Négy serleg, a szedernél használt négy serleg bor héber neve. A négy serleg állítólag e négy szinonim kifejezésre megy vissza, melyek az egyiptomi kivonulásnál fordulnak elő. Kivezetlek, megmentelek, megváltalak, kiviszlek. Ily négy pohár bort a szeder során minden résztvevő iszik, vagy legalábbis mindegyiknek nagyobb felét. Régi szokás, hogy ünnep előtt az A. megszerzésére pénz osztogatnak a szegények között.

10211.ht

CÍMSZÓ Arb Kószós

SZÓCIKK Árb koszósz Nég serleg szederné használ nég serle bo hébe neve nég serle állítóla nég szinoni kifejezésr meg vissza melye a egyiptom kivonulásná fordulna elő Kivezetlek megmentelek megváltalak kiviszlek Il nég pohá bor szede sorá minde résztvev iszik vag legalábbi mindegyikne nagyob felét Rég szokás hog ünne előt a A megszerzésér pén osztogatna szegénye között

10211.h

CÍMSZ Ar Kószó

SZÓCIK Ár koszós Né serle szedern haszná né serl b héb nev né serl állítól né szinon kifejezés me vissz mely egyipto kivonulásn forduln el Kivezetle megmentele megváltala kiviszle I né poh bo szed sor mind résztve iszi va legalább mindegyikn nagyo felé Ré szoká ho ünn elő megszerzésé pé osztogatn szegény közöt

10211.

CÍMS A Kósz

SZÓCI Á koszó N serl szeder haszn n ser hé ne n ser állító n szino kifejezé m viss mel egyipt kivonulás fordul e Kivezetl megmentel megváltal kiviszl n po b sze so min résztv isz v legaláb mindegyik nagy fel R szok h ün el megszerzés p osztogat szegén közö

10211

CÍM Kós

SZÓC kosz ser szede hasz se h n se állít szin kifejez vis me egyip kivonulá fordu Kivezet megmente megválta kivisz p sz s mi részt is legalá mindegyi nag fe szo ü e megszerzé osztoga szegé köz

1021

CÍ Kó

SZÓ kos se szed has s s állí szi kifeje vi m egyi kivonul ford Kiveze megment megvált kivis s m rész i legal mindegy na f sz megszerz osztog szeg kö