10212.htm

CÍMSZÓ: Arbá miszósz bész din

SZÓCIKK: Arbá miszósz bész din (h.). A törvényszék négy halálneme. Az a négyféle halálnem, melyre a Szynhedrion ítélhette a bűnöst. E halálnemek a következők: 1. megkövezés, 2. elégetés, 3. lefejezés, 4. megfojtás. Tehát közöttük a keresztre feszítés nem fordul elő. Ha valaki több halálbüntetést érdemelt volna, a súlyosabbra (a sorunkban előbb álló) ítélték. De az ítéletet oly ritkán hajtották végre, hogy az egyik Szynhedriont egyetlenegy halálos ítélete miatt gyilkos-Szynhedrionnak bélyegezték meg. (L. Szanhedrin.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 212. címszó a lexikon => 61. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10212.htm

CÍMSZÓ: Arbá miszósz bész din

SZÓCIKK: Arbá miszósz bész din h. . A törvényszék négy halálneme. Az a négyféle halálnem, melyre a Szynhedrion ítélhette a bűnöst. E halálnemek a következők: 1. megkövezés, 2. elégetés, 3. lefejezés, 4. megfojtás. Tehát közöttük a keresztre feszítés nem fordul elő. Ha valaki több halálbüntetést érdemelt volna, a súlyosabbra a sorunkban előbb álló ítélték. De az ítéletet oly ritkán hajtották végre, hogy az egyik Szynhedriont egyetlenegy halálos ítélete miatt gyilkos-Szynhedrionnak bélyegezték meg. L. Szanhedrin.

10212.ht

CÍMSZÓ Arb miszós bés di

SZÓCIKK Arb miszós bés di h törvényszé nég halálneme A négyfél halálnem melyr Szynhedrio ítélhett bűnöst halálneme következők 1 megkövezés 2 elégetés 3 lefejezés 4 megfojtás Tehá közöttü keresztr feszíté ne fordu elő H valak töb halálbüntetés érdemel volna súlyosabbr sorunkba előb áll ítélték D a ítélete ol ritká hajtottá végre hog a egyi Szynhedrion egyetleneg halálo ítélet miat gyilkos-Szynhedrionna bélyegezté meg L Szanhedrin

10212.h

CÍMSZ Ar miszó bé d

SZÓCIK Ar miszó bé d törvénysz né halálnem négyfé halálne mely Szynhedri ítélhet bűnös halálnem következő megkövezé elégeté lefejezé megfojtá Teh között kereszt feszít n ford el vala tö halálbünteté érdeme voln súlyosabb sorunkb elő ál ítélté ítélet o ritk hajtott végr ho egy Szynhedrio egyetlene halál ítéle mia gyilkos-Szynhedrionn bélyegezt me Szanhedri

10212.

CÍMS A misz b

SZÓCI A misz b törvénys n halálne négyf haláln mel Szynhedr ítélhe bűnö halálne következ megkövez eléget lefejez megfojt Te közöt keresz feszí for e val t halálbüntet érdem vol súlyosab sorunk el á ítélt ítéle rit hajtot vég h eg Szynhedri egyetlen halá ítél mi gyilkos-Szynhedrion bélyegez m Szanhedr

10212

CÍM mis

SZÓC mis törvény haláln négy halál me Szynhed ítélh bűn haláln követke megköve elége lefeje megfoj T közö keres fesz fo va halálbünte érde vo súlyosa sorun e ítél ítél ri hajto vé e Szynhedr egyetle hal íté m gyilkos-Szynhedrio bélyege Szanhed

1021

CÍ mi

SZÓ mi törvén halál nég halá m Szynhe ítél bű halál követk megköv elég lefej megfo köz kere fes f v halálbünt érd v súlyos soru íté íté r hajt v Szynhed egyetl ha ít gyilkos-Szynhedri bélyeg Szanhe