10214.htm

CÍMSZÓ: Archisynagogus

SZÓCIKK: Archisynagogus. A pogányoknál és a keresztényeknél is megvolt, de görög és római források szerint különösen a római császárok korának zsidó hitközségeinél volt használatban. Az A. volt a legmagasabb rangú hitközségi hivatalnok, aki a Misnában említett zsinagógai elöljárónak felelt meg (ros hákneszesz). Az A. ügyelt fel az Istentiszteletekre, a zsinagógák rendben tartására. A középkorban ez a méltóság megszűnt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 214. címszó a lexikon => 61. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10214.htm

CÍMSZÓ: Archisynagogus

SZÓCIKK: Archisynagogus. A pogányoknál és a keresztényeknél is megvolt, de görög és római források szerint különösen a római császárok korának zsidó hitközségeinél volt használatban. Az A. volt a legmagasabb rangú hitközségi hivatalnok, aki a Misnában említett zsinagógai elöljárónak felelt meg ros hákneszesz . Az A. ügyelt fel az Istentiszteletekre, a zsinagógák rendben tartására. A középkorban ez a méltóság megszűnt.

10214.ht

CÍMSZÓ Archisynagogu

SZÓCIKK Archisynagogus pogányokná é keresztényekné i megvolt d görö é róma forráso szerin különöse róma császáro korána zsid hitközségeiné vol használatban A A vol legmagasab rang hitközség hivatalnok ak Misnába említet zsinagóga elöljáróna felel me ro hákneszes A A ügyel fe a Istentiszteletekre zsinagógá rendbe tartására középkorba e méltósá megszűnt

10214.h

CÍMSZ Archisynagog

SZÓCIK Archisynagogu pogányokn keresztényekn megvol gör róm forrás szeri különös róm császár korán zsi hitközségein vo használatba vo legmagasa ran hitközsé hivatalno a Misnáb említe zsinagóg elöljárón fele m r háknesze ügye f Istentiszteletekr zsinagóg rendb tartásár középkorb méltós megszűn

10214.

CÍMS Archisynago

SZÓCI Archisynagog pogányok keresztények megvo gö ró forrá szer különö ró császá korá zs hitközségei v használatb v legmagas ra hitközs hivataln Misná említ zsinagó elöljáró fel háknesz ügy Istentiszteletek zsinagó rend tartásá középkor méltó megszű

10214

CÍM Archisynag

SZÓC Archisynago pogányo kereszténye megv g r forr sze külön r csász kor z hitközsége használat legmaga r hitköz hivatal Misn emlí zsinag elöljár fe háknes üg Istentisztelete zsinag ren tartás középko mélt megsz

1021

CÍ Archisyna

SZÓ Archisynag pogány keresztény meg for sz külö csás ko hitközség használa legmag hitkö hivata Mis eml zsina elöljá f hákne ü Istentisztelet zsina re tartá középk mél megs