10221.htm

CÍMSZÓ: Áron

SZEMÉLYNÉV: Áron ben József

SZÓCIKK: Áron ben József, költő, Budán élt a XVII. sz.-ban. Amikor Lotharingiai Károly 1686. szept.2. a várost visszafoglalta a törököktől, A.-t fogságba etették. Egy hosszabb költeménye jelent meg 1688-ban Prágában Ein schoen neu Lied von Ofen címen, amelyet megmentőjének Tauszk Alexander Süsskindnek ajánl. A.-t Kaufmann Dávid említi Die Erstürmung Ofens (1895) c. művében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 221. címszó a lexikon => 61. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10221.htm

CÍMSZÓ: Áron

SZEMÉLYNÉV: Áron ben József

SZÓCIKK: Áron ben József, költő, Budán élt a XVII. sz.-ban. Amikor Lotharingiai Károly 1686. szept.2. a várost visszafoglalta a törököktől, A.-t fogságba etették. Egy hosszabb költeménye jelent meg 1688-ban Prágában Ein schoen neu Lied von Ofen címen, amelyet megmentőjének Tauszk Alexander Süsskindnek ajánl. A.-t Kaufmann Dávid említi Die Erstürmung Ofens 1895 c. művében.

10221.ht

CÍMSZÓ Áro

SZEMÉLYNÉV Áro be Józse

SZÓCIKK Áro be József költő Budá él XVII sz.-ban Amiko Lotharingia Károl 1686 szept.2 város visszafoglalt törököktől A.- fogságb etették Eg hosszab költemény jelen me 1688-ba Prágába Ei schoe ne Lie vo Ofe címen amelye megmentőjéne Tausz Alexande Süsskindne ajánl A.- Kaufman Dávi említ Di Erstürmun Ofen 189 c művében

10221.h

CÍMSZ Ár

SZEMÉLYNÉ Ár b Józs

SZÓCIK Ár b Józse költ Bud é XVI sz.-ba Amik Lotharingi Káro 168 szept. váro visszafoglal törököktő A. fogság etetté E hossza költemén jele m 1688-b Prágáb E scho n Li v Of címe amely megmentőjén Taus Alexand Süsskindn aján A. Kaufma Dáv emlí D Erstürmu Ofe 18 művébe

10221.

CÍMS Á

SZEMÉLYN Á Józ

SZÓCI Á Józs köl Bu XV sz.-b Ami Lotharing Kár 16 szept vár visszafogla törökökt A fogsá etett hossz költemé jel 1688- Prágá sch L O cím amel megmentőjé Tau Alexan Süsskind ajá A Kaufm Dá eml Erstürm Of 1 művéb

10221

CÍM

SZEMÉLY Jó

SZÓC Józ kö B X sz.- Am Lotharin Ká 1 szep vá visszafogl törökök fogs etet hoss költem je 1688 Prág sc cí ame megmentőj Ta Alexa Süsskin aj Kauf D em Erstür O művé

1022SZEMÉL J

SZÓ Jó k sz. A Lothari K sze v visszafog törökö fog ete hos költe j 168 Prá s c am megmentő T Alex Süsski a Kau e Erstü műv