10222.htm

CÍMSZÓ: Áron

SZEMÉLYNÉV: Áron ben Simon

SZÓCIKK: Áron ben Simon, rabbi. Családi nevén Taubelesz. Szül. Trebitschben (Morvaország). Óbudán telepedett le. Nyolc oldalas kis könyvének a címe: Jad Aharon, Prágában 1791. jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 222. címszó a lexikon => 61. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10222.htm

CÍMSZÓ: Áron

SZEMÉLYNÉV: Áron ben Simon

SZÓCIKK: Áron ben Simon, rabbi. Családi nevén Taubelesz. Szül. Trebitschben Morvaország . Óbudán telepedett le. Nyolc oldalas kis könyvének a címe: Jad Aharon, Prágában 1791. jelent meg.

10222.ht

CÍMSZÓ Áro

SZEMÉLYNÉV Áro be Simo

SZÓCIKK Áro be Simon rabbi Család nevé Taubelesz Szül Trebitschbe Morvaorszá Óbudá telepedet le Nyol oldala ki könyvéne címe Ja Aharon Prágába 1791 jelen meg

10222.h

CÍMSZ Ár

SZEMÉLYNÉ Ár b Sim

SZÓCIK Ár b Simo rabb Csalá nev Taubeles Szü Trebitschb Morvaorsz Óbud telepede l Nyo oldal k könyvén cím J Aharo Prágáb 179 jele me

10222.

CÍMS Á

SZEMÉLYN Á Si

SZÓCI Á Sim rab Csal ne Taubele Sz Trebitsch Morvaors Óbu teleped Ny olda könyvé cí Ahar Prágá 17 jel m

10222

CÍM

SZEMÉLY S

SZÓC Si ra Csa n Taubel S Trebitsc Morvaor Ób telepe N old könyv c Aha Prág 1 je

1022SZEMÉL

SZÓ S r Cs Taube Trebits Morvao Ó telep ol köny Ah Prá j