10229.htm

CÍMSZÓ: Askenázi

SZEMÉLYNÉV: Askenázi Cevi

SZÓCIKK: Askenázi Cevi, budai rabbi, szül. Morvaországban 1660. megh. Lembergben 1718 máj. 2. Fia volt A. Jakabnak, aki a budai rabbiszékben Kohen Efraim (l. o.) utóda és veje volt. A.-t a zsidó irodalom Chacham Cevi néven ismeri, a történelem pedig, mint Sabbattai Cevi-nek, az álmessiásnak elítélőjét, jóllehet atyja Sabbattai Cevinek vakbuzgó követője volt. A. atyjától, nagybátyjától, majd Szalonikiben tanult Kubo Éliás rabbi vezetése mellett. Onnan visszatért Budára, ahol gazdagon nősülvén, gondtalanul élhetett tanulmányainak. Életének új fordulatot adott Buda ostroma (1686), amikor A. anyja es nővére a romok alatt lelte halálát.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 229. címszó a lexikon => 63. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10229.htm

CÍMSZÓ: Askenázi

SZEMÉLYNÉV: Askenázi Cevi

SZÓCIKK: Askenázi Cevi, budai rabbi, szül. Morvaországban 1660. megh. Lembergben 1718 máj. 2. Fia volt A. Jakabnak, aki a budai rabbiszékben Kohen Efraim l. o. utóda és veje volt. A.-t a zsidó irodalom Chacham Cevi néven ismeri, a történelem pedig, mint Sabbattai Cevi-nek, az álmessiásnak elítélőjét, jóllehet atyja Sabbattai Cevinek vakbuzgó követője volt. A. atyjától, nagybátyjától, majd Szalonikiben tanult Kubo Éliás rabbi vezetése mellett. Onnan visszatért Budára, ahol gazdagon nősülvén, gondtalanul élhetett tanulmányainak. Életének új fordulatot adott Buda ostroma 1686 , amikor A. anyja es nővére a romok alatt lelte halálát.

10229.ht

CÍMSZÓ Askenáz

SZEMÉLYNÉV Askenáz Cev

SZÓCIKK Askenáz Cevi buda rabbi szül Morvaországba 1660 megh Lembergbe 171 máj 2 Fi vol A Jakabnak ak buda rabbiszékbe Kohe Efrai l o utód é vej volt A.- zsid irodalo Chacha Cev néve ismeri történele pedig min Sabbatta Cevi-nek a álmessiásna elítélőjét jóllehe atyj Sabbatta Cevine vakbuzg követőj volt A atyjától nagybátyjától maj Szalonikibe tanul Kub Éliá rabb vezetés mellett Onna visszatér Budára aho gazdago nősülvén gondtalanu élhetet tanulmányainak Életéne ú fordulato adot Bud ostrom 168 amiko A anyj e nővér romo alat lelt halálát

10229.h

CÍMSZ Askená

SZEMÉLYNÉ Askená Ce

SZÓCIK Askená Cev bud rabb szü Morvaországb 166 meg Lembergb 17 má F vo Jakabna a bud rabbiszékb Koh Efra utó ve vol A. zsi irodal Chach Ce név ismer történel pedi mi Sabbatt Cevi-ne álmessiásn elítélőjé jólleh aty Sabbatt Cevin vakbuz követő vol atyjátó nagybátyjátó ma Szalonikib tanu Ku Éli rab vezeté mellet Onn visszaté Budár ah gazdag nősülvé gondtalan élhete tanulmányaina Életén fordulat ado Bu ostro 16 amik any nővé rom ala lel halálá

10229.

CÍMS Asken

SZEMÉLYN Asken C

SZÓCI Asken Ce bu rab sz Morvaország 16 me Lemberg 1 m v Jakabn bu rabbiszék Ko Efr ut v vo A zs iroda Chac C né isme történe ped m Sabbat Cevi-n álmessiás elítélőj jólle at Sabbat Cevi vakbu követ vo atyját nagybátyját m Szaloniki tan K Él ra vezet melle On visszat Budá a gazda nősülv gondtala élhet tanulmányain Életé fordula ad B ostr 1 ami an nőv ro al le halál

10229

CÍM Aske

SZEMÉLY Aske

SZÓC Aske C b ra s Morvaorszá 1 m Lember Jakab b rabbiszé K Ef u v z irod Cha n ism történ pe Sabba Cevi- álmessiá elítélő jóll a Sabba Cev vakb köve v atyjá nagybátyjá Szalonik ta É r veze mell O vissza Bud gazd nősül gondtal élhe tanulmányai Élet fordul a ost am a nő r a l halá

1022

CÍ Ask

SZEMÉL Ask

SZÓ Ask r Morvaorsz Lembe Jaka rabbisz E iro Ch is törté p Sabb Cevi álmessi elítél jól Sabb Ce vak köv atyj nagybátyj Szaloni t vez mel vissz Bu gaz nősü gondta élh tanulmánya Éle fordu os a n hal