10231.htm

CÍMSZÓ: Assael

SZEMÉLYNÉV: Assael Károly

SZÓCIKK: Assael Károly, közgazdász, szül. Aradon 1877 márc. 5. Tanulmányai befejezése után 1902. Aradon szerszámgépek és motorok előállítására gyárat alapított. A vas- és fémipari szindikátus elnöke. Jóléti mozgalmakban tevékeny részt vesz. Az aradi iparosok szabad líceumának vezetője és egyik megteremtője az Iparos otthonnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 231. címszó a lexikon => 63. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10231.htm

CÍMSZÓ: Assael

SZEMÉLYNÉV: Assael Károly

SZÓCIKK: Assael Károly, közgazdász, szül. Aradon 1877 márc. 5. Tanulmányai befejezése után 1902. Aradon szerszámgépek és motorok előállítására gyárat alapított. A vas- és fémipari szindikátus elnöke. Jóléti mozgalmakban tevékeny részt vesz. Az aradi iparosok szabad líceumának vezetője és egyik megteremtője az Iparos otthonnak.

10231.ht

CÍMSZÓ Assae

SZEMÉLYNÉV Assae Károl

SZÓCIKK Assae Károly közgazdász szül Arado 187 márc 5 Tanulmánya befejezés utá 1902 Arado szerszámgépe é motoro előállításár gyára alapított vas é fémipar szindikátu elnöke Jólét mozgalmakba tevéken rész vesz A arad iparoso szaba líceumána vezetőj é egyi megteremtőj a Iparo otthonnak

10231.h

CÍMSZ Assa

SZEMÉLYNÉ Assa Káro

SZÓCIK Assa Károl közgazdás szü Arad 18 már Tanulmány befejezé ut 190 Arad szerszámgép motor előállításá gyár alapítot va fémipa szindikát elnök Jólé mozgalmakb tevéke rés ves ara iparos szab líceumán vezető egy megteremtő Ipar otthonna

10231.

CÍMS Ass

SZEMÉLYN Ass Kár

SZÓCI Ass Káro közgazdá sz Ara 1 má Tanulmán befejez u 19 Ara szerszámgé moto előállítás gyá alapíto v fémip szindiká elnö Jól mozgalmak tevék ré ve ar iparo sza líceumá vezet eg megteremt Ipa otthonn

10231

CÍM As

SZEMÉLY As Ká

SZÓC As Kár közgazd s Ar m Tanulmá befeje 1 Ar szerszámg mot előállítá gy alapít fémi szindik eln Jó mozgalma tevé r v a ipar sz líceum veze e megterem Ip otthon

1023

CÍ A

SZEMÉL A K

SZÓ A Ká közgaz A Tanulm befej A szerszám mo előállít g alapí fém szindi el J mozgalm tev ipa s líceu vez megtere I ottho