10233.htm

CÍMSZÓ: Asszonyok szombatbúcsúztatása

SZÓCIKK: Asszonyok szombatbúcsúztatása, a havdlala (l. o.) szertartás keretében tartják. Egyes vidékeken dívó szokás, hogy a háziasszony «Got fün Avróhom» kezdetű jiddis könyörgést mond, melyben Istentől a család jólétét, boldogulását kéri. Sok helyütt a gyermekek is mondják ezt az igen elterjedt imát.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 233. címszó a lexikon => 65. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10233.htm

CÍMSZÓ: Asszonyok szombatbúcsúztatása

SZÓCIKK: Asszonyok szombatbúcsúztatása, a havdlala l. o. szertartás keretében tartják. Egyes vidékeken dívó szokás, hogy a háziasszony Got fün Avróhom kezdetű jiddis könyörgést mond, melyben Istentől a család jólétét, boldogulását kéri. Sok helyütt a gyermekek is mondják ezt az igen elterjedt imát.

10233.ht

CÍMSZÓ Asszonyo szombatbúcsúztatás

SZÓCIKK Asszonyo szombatbúcsúztatása havdlal l o szertartá keretébe tartják Egye vidékeke dív szokás hog háziasszon Go fü Avróho kezdet jiddi könyörgés mond melybe Istentő csalá jólétét boldogulásá kéri So helyüt gyermeke i mondjá ez a ige elterjed imát

10233.h

CÍMSZ Asszony szombatbúcsúztatá

SZÓCIK Asszony szombatbúcsúztatás havdla szertart keretéb tartjá Egy vidékek dí szoká ho háziasszo G f Avróh kezde jidd könyörgé mon melyb Istent csal jólété boldogulás kér S helyü gyermek mondj e ig elterje imá

10233.

CÍMS Asszon szombatbúcsúztat

SZÓCI Asszon szombatbúcsúztatá havdl szertar kereté tartj Eg vidéke d szok h háziassz Avró kezd jid könyörg mo mely Isten csa jólét boldogulá ké hely gyerme mond i elterj im

10233

CÍM Asszo szombatbúcsúzta

SZÓC Asszo szombatbúcsúztat havd szerta keret tart E vidék szo háziass Avr kez ji könyör m mel Iste cs jólé boldogul k hel gyerm mon elter i

1023

CÍ Assz szombatbúcsúzt

SZÓ Assz szombatbúcsúzta hav szert kere tar vidé sz házias Av ke j könyö me Ist c jól boldogu he gyer mo elte