10235.htm

CÍMSZÓ: Aszefat Nivcharim

SZÓCIKK: Aszefat Nivcharim, « képviselők gyülekezete», így nevezik a palesztinai zsidóság parlamentjét, amelyet 1920 májusában választottak meg általános, titkos szavazati jog alapján. Minden zsidó férfi és nő szavazhatott, aki 20-ik életévét betöltötte és egy félévnél hosszabb ideje lakott Palesztinában. Az A. intézi a községek szervezeti ügyeit, az adóügyeket stb. 1925. választották az új A.-ot s bár az ortodoxok szigorúan ellene voltak a női szavazati jognak, a nők is részt vettek a választásban. L. Palesztina.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 235. címszó a lexikon => 65. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10235.htm

CÍMSZÓ: Aszefat Nivcharim

SZÓCIKK: Aszefat Nivcharim, képviselők gyülekezete , így nevezik a palesztinai zsidóság parlamentjét, amelyet 1920 májusában választottak meg általános, titkos szavazati jog alapján. Minden zsidó férfi és nő szavazhatott, aki 20-ik életévét betöltötte és egy félévnél hosszabb ideje lakott Palesztinában. Az A. intézi a községek szervezeti ügyeit, az adóügyeket stb. 1925. választották az új A.-ot s bár az ortodoxok szigorúan ellene voltak a női szavazati jognak, a nők is részt vettek a választásban. L. Palesztina.

10235.ht

CÍMSZÓ Aszefa Nivchari

SZÓCIKK Aszefa Nivcharim képviselő gyülekezet íg nevezi palesztina zsidósá parlamentjét amelye 192 májusába választotta me általános titko szavazat jo alapján Minde zsid férf é n szavazhatott ak 20-i életévé betöltött é eg félévné hosszab idej lakot Palesztinában A A intéz községe szervezet ügyeit a adóügyeke stb 1925 választottá a ú A.-o bá a ortodoxo szigorúa ellen volta nő szavazat jognak nő i rész vette választásban L Palesztina

10235.h

CÍMSZ Aszef Nivchar

SZÓCIK Aszef Nivchari képvisel gyülekeze í nevez palesztin zsidós parlamentjé amely 19 májusáb választott m általáno titk szavaza j alapjá Mind zsi fér szavazhatot a 20- életév betöltöt e félévn hossza ide lako Palesztinába inté község szerveze ügyei adóügyek st 192 választott A.- b ortodox szigorú elle volt n szavaza jogna n rés vett választásba Palesztin

10235.

CÍMS Asze Nivcha

SZÓCI Asze Nivchar képvise gyülekez neve paleszti zsidó parlamentj amel 1 májusá választot általán tit szavaz alapj Min zs fé szavazhato 20 életé betöltö félév hossz id lak Palesztináb int közsé szervez ügye adóügye s 19 választot A. ortodo szigor ell vol szavaz jogn ré vet választásb Paleszti

10235

CÍM Asz Nivch

SZÓC Asz Nivcha képvis gyüleke nev paleszt zsid parlament ame május választo általá ti szava alap Mi z f szavazhat 2 élet betölt félé hoss i la Palesztiná in közs szerve ügy adóügy 1 választo A ortod szigo el vo szava jog r ve választás Paleszt

1023

CÍ As Nivc

SZÓ As Nivch képvi gyülek ne palesz zsi parlamen am máju választ által t szav ala M szavazha éle betöl fél hos l Palesztin i köz szerv üg adóüg választ orto szig e v szav jo v választá Palesz