10240.htm

CÍMSZÓ: Aszód

SZEMÉLYNÉV: Aszód Áron Sámuel

SZÓCIKK: Aszód, 1. Áron Sámuel, dunaszerdahelyi rabbi, A. Juda (l. o.) rabbi fia, szül. Dunaszerdahelyen 1830., megh. u. o. 1905. Tanulmányait nagynevű atyjánál végezte. Már kora ifjúságában halachikus levelezésben állott a leghírnevesebb rabbikkal. A híres Sik Mózes responsumaiban a legtöbb feleletet hozzá intézte. Több évig Nikolsburgban tanult, majd 1859. Koltán lett rabbi, de atyja halála után 1866. az akkor híres dunaszerdahelyi hitközség őt hívta meg rabbijául. Kiadta atyja responsumait, melyeket jegyzetekkel látott el. 89 évig működött a legnagyobb tisztelettől övezve, anélkül, hogy a pártok küzdelmeiben részt vett volna. Utódául fiát, A. Mayert választották.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 240. címszó a lexikon => 66. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10240.htm

CÍMSZÓ: Aszód

SZEMÉLYNÉV: Aszód Áron Sámuel

SZÓCIKK: Aszód, 1. Áron Sámuel, dunaszerdahelyi rabbi, A. Juda l. o. rabbi fia, szül. Dunaszerdahelyen 1830., megh. u. o. 1905. Tanulmányait nagynevű atyjánál végezte. Már kora ifjúságában halachikus levelezésben állott a leghírnevesebb rabbikkal. A híres Sik Mózes responsumaiban a legtöbb feleletet hozzá intézte. Több évig Nikolsburgban tanult, majd 1859. Koltán lett rabbi, de atyja halála után 1866. az akkor híres dunaszerdahelyi hitközség őt hívta meg rabbijául. Kiadta atyja responsumait, melyeket jegyzetekkel látott el. 89 évig működött a legnagyobb tisztelettől övezve, anélkül, hogy a pártok küzdelmeiben részt vett volna. Utódául fiát, A. Mayert választották.

10240.ht

CÍMSZÓ Aszó

SZEMÉLYNÉV Aszó Áro Sámue

SZÓCIKK Aszód 1 Áro Sámuel dunaszerdahely rabbi A Jud l o rabb fia szül Dunaszerdahelye 1830. megh u o 1905 Tanulmányai nagynev atyjáná végezte Má kor ifjúságába halachiku levelezésbe állot leghírneveseb rabbikkal híre Si Móze responsumaiba legtöb felelete hozz intézte Töb évi Nikolsburgba tanult maj 1859 Koltá let rabbi d atyj halál utá 1866 a akko híre dunaszerdahely hitközsé ő hívt me rabbijául Kiadt atyj responsumait melyeke jegyzetekke látot el 8 évi működöt legnagyob tisztelettő övezve anélkül hog párto küzdelmeibe rész vet volna Utódáu fiát A Mayer választották

10240.h

CÍMSZ Asz

SZEMÉLYNÉ Asz Ár Sámu

SZÓCIK Aszó Ár Sámue dunaszerdahel rabb Ju rab fi szü Dunaszerdahely 1830 meg 190 Tanulmánya nagyne atyján végezt M ko ifjúságáb halachik levelezésb állo leghírnevese rabbikka hír S Móz responsumaib legtö felelet hoz intézt Tö év Nikolsburgb tanul ma 185 Kolt le rabb aty halá ut 186 akk hír dunaszerdahel hitközs hív m rabbijáu Kiad aty responsumai melyek jegyzetekk láto e év működö legnagyo tisztelett övezv anélkü ho párt küzdelmeib rés ve voln Utódá fiá Maye választottá

10240.

CÍMS As

SZEMÉLYN As Á Sám

SZÓCI Asz Á Sámu dunaszerdahe rab J ra f sz Dunaszerdahel 183 me 19 Tanulmány nagyn atyjá végez k ifjúságá halachi levelezés áll leghírneves rabbikk hí Mó responsumai legt felele ho intéz T é Nikolsburg tanu m 18 Kol l rab at hal u 18 ak hí dunaszerdahe hitköz hí rabbijá Kia at responsuma melye jegyzetek lát é működ legnagy tisztelet övez anélk h pár küzdelmei ré v vol Utód fi May választott

10240

CÍM A

SZEMÉLY A Sá

SZÓC As Sám dunaszerdah ra r s Dunaszerdahe 18 m 1 Tanulmán nagy atyj vége ifjúság halach levelezé ál leghírneve rabbik h M responsuma leg felel h inté Nikolsbur tan 1 Ko ra a ha 1 a h dunaszerdah hitkö h rabbij Ki a responsum mely jegyzete lá műkö legnag tisztele öve anél pá küzdelme r vo Utó f Ma választot

1024SZEMÉL S

SZÓ A Sá dunaszerda r Dunaszerdah 1 Tanulmá nag aty vég ifjúsá halac levelez á leghírnev rabbi responsum le fele int Nikolsbu ta K r h dunaszerda hitk rabbi K responsu mel jegyzet l műk legna tisztel öv ané p küzdelm v Ut M választo