10242.htm

CÍMSZÓ: Aszódi

SZEMÉLYNÉV: Aszódi Zoltán

SZÓCIKK: Aszódi Zoltán, belgyógyász, egyetemi magántanár. Született Budapesten 1891. március 22. A budapesti egyetem elvégzése után a belgyógyászati klinikán működött, mint adjunktus. A kultuszminisztérium megbízásából, a Rockefeller-alapítvány támogatásával hosszabb időt töltött amerikai tanulmányúton. 1928-ban habilitálták magántanárrá. Magyar, de főleg külföldi folyóiratokban az anyagcserével foglalkozó több, nagyobb tanulmánya jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 242. címszó a lexikon => 66. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10242.htm

CÍMSZÓ: Aszódi

SZEMÉLYNÉV: Aszódi Zoltán

SZÓCIKK: Aszódi Zoltán, belgyógyász, egyetemi magántanár. Született Budapesten 1891. március 22. A budapesti egyetem elvégzése után a belgyógyászati klinikán működött, mint adjunktus. A kultuszminisztérium megbízásából, a Rockefeller-alapítvány támogatásával hosszabb időt töltött amerikai tanulmányúton. 1928-ban habilitálták magántanárrá. Magyar, de főleg külföldi folyóiratokban az anyagcserével foglalkozó több, nagyobb tanulmánya jelent meg.

10242.ht

CÍMSZÓ Aszód

SZEMÉLYNÉV Aszód Zoltá

SZÓCIKK Aszód Zoltán belgyógyász egyetem magántanár Születet Budapeste 1891 márciu 22 budapest egyete elvégzés utá belgyógyászat kliniká működött min adjunktus kultuszminisztériu megbízásából Rockefeller-alapítván támogatásáva hosszab idő töltöt amerika tanulmányúton 1928-ba habilitáltá magántanárrá Magyar d főle külföld folyóiratokba a anyagcseréve foglalkoz több nagyob tanulmány jelen meg

10242.h

CÍMSZ Aszó

SZEMÉLYNÉ Aszó Zolt

SZÓCIK Aszó Zoltá belgyógyás egyete magántaná Születe Budapest 189 márci 2 budapes egyet elvégzé ut belgyógyásza klinik működöt mi adjunktu kultuszminisztéri megbízásábó Rockefeller-alapítvá támogatásáv hossza id töltö amerik tanulmányúto 1928-b habilitált magántanárr Magya fől külföl folyóiratokb anyagcserév foglalko töb nagyo tanulmán jele me

10242.

CÍMS Asz

SZEMÉLYN Asz Zol

SZÓCI Asz Zolt belgyógyá egyet magántan Szület Budapes 18 márc budape egye elvégz u belgyógyász klini működö m adjunkt kultuszminisztér megbízásáb Rockefeller-alapítv támogatásá hossz i tölt ameri tanulmányút 1928- habilitál magántanár Magy fő külfö folyóiratok anyagcseré foglalk tö nagy tanulmá jel m

10242

CÍM As

SZEMÉLY As Zo

SZÓC As Zol belgyógy egye magánta Szüle Budape 1 már budap egy elvég belgyógyás klin működ adjunk kultuszminiszté megbízásá Rockefeller-alapít támogatás hoss töl amer tanulmányú 1928 habilitá magántaná Mag f külf folyóirato anyagcser foglal t nag tanulm je

1024

CÍ A

SZEMÉL A Z

SZÓ A Zo belgyóg egy magánt Szül Budap má buda eg elvé belgyógyá kli műkö adjun kultuszminiszt megbízás Rockefeller-alapí támogatá hos tö ame tanulmány 192 habilit magántan Ma kül folyóirat anyagcse fogla na tanul j