10248.htm

CÍMSZÓ: Atlasz

SZEMÉLYNÉV: Atlasz Márton

SZÓCIKK: Atlasz Márton, író, szül. Tasnádtón 1878 febr. 23. A budapesti Keleti Kereskedelmi Akadémiát elvégezve, a kereskedelmi minisztériumban nyert beosztást s ennek megbízásából a keleten, Konstantinápolyban, Szalonikiben, Kairóban és Bayruthban 14 éven át nagy sikerrel képviselte a magyar kereskedelem érdekeit. Számos közgazdasági tanulmányt írt magyar és német nyelven. Önállóan megjelent művei: Die Befreiung. Ein Zukunftsroman (1910); A ferqeteg (1912); Mohamedánvilág (1910); Titán(1913); A fekete világ


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 248. címszó a lexikon => 67. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10248.htm

CÍMSZÓ: Atlasz

SZEMÉLYNÉV: Atlasz Márton

SZÓCIKK: Atlasz Márton, író, szül. Tasnádtón 1878 febr. 23. A budapesti Keleti Kereskedelmi Akadémiát elvégezve, a kereskedelmi minisztériumban nyert beosztást s ennek megbízásából a keleten, Konstantinápolyban, Szalonikiben, Kairóban és Bayruthban 14 éven át nagy sikerrel képviselte a magyar kereskedelem érdekeit. Számos közgazdasági tanulmányt írt magyar és német nyelven. Önállóan megjelent művei: Die Befreiung. Ein Zukunftsroman 1910 ; A ferqeteg 1912 ; Mohamedánvilág 1910 ; Titán 1913 ; A fekete világ

10248.ht

CÍMSZÓ Atlas

SZEMÉLYNÉV Atlas Márto

SZÓCIKK Atlas Márton író szül Tasnádtó 187 febr 23 budapest Kelet Kereskedelm Akadémiá elvégezve kereskedelm minisztériumba nyer beosztás enne megbízásábó keleten Konstantinápolyban Szalonikiben Kairóba é Bayruthba 1 éve á nag sikerre képviselt magya kereskedele érdekeit Számo közgazdaság tanulmány ír magya é néme nyelven Önállóa megjelen művei Di Befreiung Ei Zukunftsroma 191 ferqete 191 Mohamedánvilá 191 Titá 191 feket vilá

10248.h

CÍMSZ Atla

SZEMÉLYNÉ Atla Márt

SZÓCIK Atla Márto ír szü Tasnádt 18 feb 2 budapes Kele Kereskedel Akadémi elvégezv kereskedel minisztériumb nye beosztá enn megbízásáb kelete Konstantinápolyba Szalonikibe Kairób Bayruthb év na sikerr képvisel magy kereskedel érdekei Szám közgazdasá tanulmán í magy ném nyelve Önálló megjele műve D Befreiun E Zukunftsrom 19 ferqet 19 Mohamedánvil 19 Tit 19 feke vil

10248.

CÍMS Atl

SZEMÉLYN Atl Már

SZÓCI Atl Márt í sz Tasnád 1 fe budape Kel Kereskede Akadém elvégez kereskede minisztérium ny beoszt en megbízásá kelet Konstantinápolyb Szalonikib Kairó Bayruth é n siker képvise mag kereskede érdeke Szá közgazdas tanulmá mag né nyelv Önáll megjel műv Befreiu Zukunftsro 1 ferqe 1 Mohamedánvi 1 Ti 1 fek vi

10248

CÍM At

SZEMÉLY At Má

SZÓC At Már s Tasná f budap Ke Keresked Akadé elvége keresked minisztériu n beosz e megbízás kele Konstantinápoly Szaloniki Kair Bayrut sike képvis ma keresked érdek Sz közgazda tanulm ma n nyel Önál megje mű Befrei Zukunftsr ferq Mohamedánv T fe v

1024

CÍ A

SZEMÉL A M

SZÓ A Má Tasn buda K Kereske Akad elvég kereske minisztéri beos megbízá kel Konstantinápol Szalonik Kai Bayru sik képvi m kereske érde S közgazd tanul m nye Öná megj m Befre Zukunfts fer Mohamedán f