10249.htm

CÍMSZÓ: Atlétika

SZÓCIKK: Atlétika, a legnemesebb sportág, amely az egyéni, testi érték fontos fokmérője. Az A. gyűjtőfogalma alá két nagy csoport tartozik. A felosztás futást és ügyességi számokat jelöl. Ezek is annyi ágazatra oszlanak, hogy a testi képességnek úgyszólván valamennyi fajtája megnyilvánulást kereshet az A. határain belül. Így a futásban a különböző egyéni képességeknek megfelelően gyorsasági és kitartási versenyek szerepelnek. A gyorsaságnak, erőnek, ügyességnek, rugalmasságnak tehát az ember legértékesebb testi tulajdonainak a versenyét jelenti az A., amely így a természetes emberi versengés fokmérője. A legértékesebb testi tulajdonok versenyében előkelő szerep jut a zsidóságnak is. Az atlétagyőzelem kizárólagosan az egyén érdeme. A nagy atlétasikerek közül nehéz kihámozni, hogy melyiknek a viselője volt zsidó. De megállapítható, hogy a zsidó atléták sokkal nagyobb arányban szerzik a sikereket, mint amit a lakosságban való százalékos arányszámuk mutat. A legelső atlétakorszak Magyarországon a kilencvenes évek elején nyer általánosabb jelentőséget. Már ebben az első időben megjelennek a pályákon a zsidó atléták, hogy a legnagyobb versenyekben is kiemelkedő eredményeket érjenek el. A magyar atléta szövetség még nem áll fenn, amikor már híres magyar zsidó atléták neve forog közszájon. Bajnokok és rekorderek, nevezetes versenyek győztesei. A nemzetközi versenyek akkor még gyérebben folynak, de ott is kitüntetik magukat a zsidó ifjak. A leghíresebbek közül a következőket jegyezzük fel: 1889. nyeri első bajnokságát az akkori idők legelső magyar gyaloglója, Kohn Arnold. A sikert négyszer ismétli meg és hároméven át vezet minden hazai versenyt. 1893-ban tűnik fel első bajnokságával Malcsiner Gyula, hatszoros magyar bajnok, aki a középtávú futó versenyeken aratja sikereit, három eredményével éveken át tart rekordokat és mellékesen kerékpáros és műugró versenyeket nyer. Az akkoriban divatos «súlydobás magasba» versenyeknek Freund Sándor a favoritja, magyar bajnokságot nyer. A gyalogló versenyeken Kohn Arnoldot Grünwald Miksa követi a bajnoki listán. A szintén kimúlt «távolmagasugrás» versenyében Sachs Lipót nyeri bajnokságait. A gyaloglókhoz Vidor Jenő csatlakozik, mint a harmadik zsidó a magyar bajnokok listáján. A sprinterek között Horner Ármin, Weisz Ármin a legelsők közé tartoznak. Utóbbi ötször is magyar bajnok. A távolugró versenyeken Tótisz Lajos és Holics Ödön emelkednek ki és nyerik a versenyek sorát. Utóbbi többszörösen nyert bajnokságot is. A távfutó versenyeken Rosenthal Hugó, a középtávú - versenyeken Brandl Béla híres atléták. Utóbbi több magyar bajnokság mellett éveken át tart különböző rekordokat. A háború előtti évek leghíresebb szereplői közé tartozik Váradi-Weiszhausz Miksa dr., sokszoros hosszú távú bajnok és rekorder, Abarbanell Róbert dr.,majd a távolugró rekorder és többszörös bajnok Szende Andor, aki később korcsolyázó bajnok lett. Déri Emil a rövidtávú futóversenyeken szedi győzelmeit, rekordokat tart, magyar bajnokságot nyer. Szalay Pál ugyanezen a területen dolgozik, a háború előtti években sok versenyt nyer és bajnok is lesz. Híres sprinter ebben az időben Szenes József és a két Weinréb fivér, József és György. A többszörös magyar gyorsfutó bajnok Rákos Jenő és a gátfutó bajnok Helfer Béla a háborúban elesett. Bodor Ödön, a magyar A. legnagyobb teoretikusa, a legképzettebb magyar atlétanevelő ebben az időben, még ma is versenyez. Többszörös magyar bajnok középtávi versenyeken, sok nemzetközi verseny győztese, a londoni olimpiászon is kiemelkedő sikert ér el. Görög (Grün) Vilmos a diszkoszdobó versenyeken rekorder és bajnok. A háború utáni időkben még nagyobb tömegekben indul meg az atlétaélet, bár eleinte csekély értékűek az eredmények. A versenyek és a bajnokságok sűrűbbek és nagyobb jelentőségűek lesznek, de nem azonnal. Az utolsó évek atlétikájában kiemelkedő eredményeket ér el Grosz István, a hosszú távú futóversenyek sokszoros bajnoka és rekordere. A gyorsfutók versenyében rekorder és sokszoros bajnok lesz Gerő Ferenc, bajnokságot nyer 400 méteren öccse Gerő Mór is. A rövid ideig szereplő Forbáth Imre súlydobó bajnok és rekorder. A magyar zsidó atlétanagyságok felsorolásánál meg kell még emlékezni a legelső atlétaidők gyorsfutójáról, Villányi (Weisz) Ármin szegedi műszaki tanácsosról, aki a nyolcvanas évek legvégén a legelső szöges atlétacipőt a pályára vitte.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 249. címszó a lexikon => 67. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10249.htm

CÍMSZÓ: Atlétika

SZÓCIKK: Atlétika, a legnemesebb sportág, amely az egyéni, testi érték fontos fokmérője. Az A. gyűjtőfogalma alá két nagy csoport tartozik. A felosztás futást és ügyességi számokat jelöl. Ezek is annyi ágazatra oszlanak, hogy a testi képességnek úgyszólván valamennyi fajtája megnyilvánulást kereshet az A. határain belül. Így a futásban a különböző egyéni képességeknek megfelelően gyorsasági és kitartási versenyek szerepelnek. A gyorsaságnak, erőnek, ügyességnek, rugalmasságnak tehát az ember legértékesebb testi tulajdonainak a versenyét jelenti az A., amely így a természetes emberi versengés fokmérője. A legértékesebb testi tulajdonok versenyében előkelő szerep jut a zsidóságnak is. Az atlétagyőzelem kizárólagosan az egyén érdeme. A nagy atlétasikerek közül nehéz kihámozni, hogy melyiknek a viselője volt zsidó. De megállapítható, hogy a zsidó atléták sokkal nagyobb arányban szerzik a sikereket, mint amit a lakosságban való százalékos arányszámuk mutat. A legelső atlétakorszak Magyarországon a kilencvenes évek elején nyer általánosabb jelentőséget. Már ebben az első időben megjelennek a pályákon a zsidó atléták, hogy a legnagyobb versenyekben is kiemelkedő eredményeket érjenek el. A magyar atléta szövetség még nem áll fenn, amikor már híres magyar zsidó atléták neve forog közszájon. Bajnokok és rekorderek, nevezetes versenyek győztesei. A nemzetközi versenyek akkor még gyérebben folynak, de ott is kitüntetik magukat a zsidó ifjak. A leghíresebbek közül a következőket jegyezzük fel: 1889. nyeri első bajnokságát az akkori idők legelső magyar gyaloglója, Kohn Arnold. A sikert négyszer ismétli meg és hároméven át vezet minden hazai versenyt. 1893-ban tűnik fel első bajnokságával Malcsiner Gyula, hatszoros magyar bajnok, aki a középtávú futó versenyeken aratja sikereit, három eredményével éveken át tart rekordokat és mellékesen kerékpáros és műugró versenyeket nyer. Az akkoriban divatos súlydobás magasba versenyeknek Freund Sándor a favoritja, magyar bajnokságot nyer. A gyalogló versenyeken Kohn Arnoldot Grünwald Miksa követi a bajnoki listán. A szintén kimúlt távolmagasugrás versenyében Sachs Lipót nyeri bajnokságait. A gyaloglókhoz Vidor Jenő csatlakozik, mint a harmadik zsidó a magyar bajnokok listáján. A sprinterek között Horner Ármin, Weisz Ármin a legelsők közé tartoznak. Utóbbi ötször is magyar bajnok. A távolugró versenyeken Tótisz Lajos és Holics Ödön emelkednek ki és nyerik a versenyek sorát. Utóbbi többszörösen nyert bajnokságot is. A távfutó versenyeken Rosenthal Hugó, a középtávú - versenyeken Brandl Béla híres atléták. Utóbbi több magyar bajnokság mellett éveken át tart különböző rekordokat. A háború előtti évek leghíresebb szereplői közé tartozik Váradi-Weiszhausz Miksa dr., sokszoros hosszú távú bajnok és rekorder, Abarbanell Róbert dr.,majd a távolugró rekorder és többszörös bajnok Szende Andor, aki később korcsolyázó bajnok lett. Déri Emil a rövidtávú futóversenyeken szedi győzelmeit, rekordokat tart, magyar bajnokságot nyer. Szalay Pál ugyanezen a területen dolgozik, a háború előtti években sok versenyt nyer és bajnok is lesz. Híres sprinter ebben az időben Szenes József és a két Weinréb fivér, József és György. A többszörös magyar gyorsfutó bajnok Rákos Jenő és a gátfutó bajnok Helfer Béla a háborúban elesett. Bodor Ödön, a magyar A. legnagyobb teoretikusa, a legképzettebb magyar atlétanevelő ebben az időben, még ma is versenyez. Többszörös magyar bajnok középtávi versenyeken, sok nemzetközi verseny győztese, a londoni olimpiászon is kiemelkedő sikert ér el. Görög Grün Vilmos a diszkoszdobó versenyeken rekorder és bajnok. A háború utáni időkben még nagyobb tömegekben indul meg az atlétaélet, bár eleinte csekély értékűek az eredmények. A versenyek és a bajnokságok sűrűbbek és nagyobb jelentőségűek lesznek, de nem azonnal. Az utolsó évek atlétikájában kiemelkedő eredményeket ér el Grosz István, a hosszú távú futóversenyek sokszoros bajnoka és rekordere. A gyorsfutók versenyében rekorder és sokszoros bajnok lesz Gerő Ferenc, bajnokságot nyer 400 méteren öccse Gerő Mór is. A rövid ideig szereplő Forbáth Imre súlydobó bajnok és rekorder. A magyar zsidó atlétanagyságok felsorolásánál meg kell még emlékezni a legelső atlétaidők gyorsfutójáról, Villányi Weisz Ármin szegedi műszaki tanácsosról, aki a nyolcvanas évek legvégén a legelső szöges atlétacipőt a pályára vitte.

10249.ht

CÍMSZÓ Atlétik

SZÓCIKK Atlétika legnemeseb sportág amel a egyéni test érté fonto fokmérője A A gyűjtőfogalm al ké nag csopor tartozik felosztá futás é ügyesség számoka jelöl Eze i anny ágazatr oszlanak hog test képességne úgyszólvá valamenny fajtáj megnyilvánulás kereshe a A határai belül Íg futásba különböz egyén képességekne megfelelőe gyorsaság é kitartás versenye szerepelnek gyorsaságnak erőnek ügyességnek rugalmasságna tehá a embe legértékeseb test tulajdonaina versenyé jelent a A. amel íg természete ember versengé fokmérője legértékeseb test tulajdono versenyébe előkel szere ju zsidóságna is A atlétagyőzele kizárólagosa a egyé érdeme nag atlétasikere közü nehé kihámozni hog melyikne viselőj vol zsidó D megállapítható hog zsid atlétá sokka nagyob arányba szerzi sikereket min ami lakosságba val százaléko arányszámu mutat legels atlétakorsza Magyarországo kilencvene éve elejé nye általánosab jelentőséget Má ebbe a els időbe megjelenne pályáko zsid atléták hog legnagyob versenyekbe i kiemelked eredményeke érjene el magya atlét szövetsé mé ne ál fenn amiko má híre magya zsid atlétá nev foro közszájon Bajnoko é rekorderek nevezete versenye győztesei nemzetköz versenye akko mé gyérebbe folynak d ot i kitünteti maguka zsid ifjak leghíresebbe közü következőke jegyezzü fel 1889 nyer els bajnokságá a akkor idő legels magya gyaloglója Koh Arnold siker négysze ismétl me é hároméve á veze minde haza versenyt 1893-ba tűni fe els bajnokságáva Malcsine Gyula hatszoro magya bajnok ak középtáv fut versenyeke aratj sikereit háro eredményéve éveke á tar rekordoka é mellékese kerékpáro é műugr versenyeke nyer A akkoriba divato súlydobá magasb versenyekne Freun Sándo favoritja magya bajnokságo nyer gyalogl versenyeke Koh Arnoldo Grünwal Miks követ bajnok listán szinté kimúl távolmagasugrá versenyébe Sach Lipó nyer bajnokságait gyaloglókho Vido Jen csatlakozik min harmadi zsid magya bajnoko listáján sprintere közöt Horne Ármin Weis Ármi legelső köz tartoznak Utóbb ötszö i magya bajnok távolugr versenyeke Tótis Lajo é Holic Ödö emelkedne k é nyeri versenye sorát Utóbb többszöröse nyer bajnokságo is távfut versenyeke Rosentha Hugó középtáv versenyeke Brand Bél híre atléták Utóbb töb magya bajnoksá mellet éveke á tar különböz rekordokat hábor előtt éve leghíreseb szereplő köz tartozi Váradi-Weiszhaus Miks dr. sokszoro hossz táv bajno é rekorder Abarbanel Róber dr.,maj távolugr rekorde é többszörö bajno Szend Andor ak későb korcsolyáz bajno lett Dér Emi rövidtáv futóversenyeke szed győzelmeit rekordoka tart magya bajnokságo nyer Szala Pá ugyaneze területe dolgozik hábor előtt évekbe so verseny nye é bajno i lesz Híre sprinte ebbe a időbe Szene Józse é ké Weinré fivér Józse é György többszörö magya gyorsfut bajno Ráko Jen é gátfut bajno Helfe Bél háborúba elesett Bodo Ödön magya A legnagyob teoretikusa legképzetteb magya atlétanevel ebbe a időben mé m i versenyez Többszörö magya bajno középtáv versenyeken so nemzetköz versen győztese london olimpiászo i kiemelked siker é el Görö Grü Vilmo diszkoszdob versenyeke rekorde é bajnok hábor után időkbe mé nagyob tömegekbe indu me a atlétaélet bá eleint csekél értékűe a eredmények versenye é bajnokságo sűrűbbe é nagyob jelentőségűe lesznek d ne azonnal A utols éve atlétikájába kiemelked eredményeke é e Gros István hossz táv futóversenye sokszoro bajnok é rekordere gyorsfutó versenyébe rekorde é sokszoro bajno les Ger Ferenc bajnokságo nye 40 métere öccs Ger Mó is rövi idei szerepl Forbát Imr súlydob bajno é rekorder magya zsid atlétanagyságo felsorolásáná me kel mé emlékezn legels atlétaidő gyorsfutójáról Villány Weis Ármi szeged műszak tanácsosról ak nyolcvana éve legvégé legels szöge atlétacipő pályár vitte

10249.h

CÍMSZ Atléti

SZÓCIK Atlétik legnemese sportá ame egyén tes ért font fokmérőj gyűjtőfogal a k na csopo tartozi feloszt futá ügyessé számok jelö Ez ann ágazat oszlana ho tes képességn úgyszólv valamenn fajtá megnyilvánulá keresh határa belü Í futásb különbö egyé képességekn megfelelő gyorsasá kitartá verseny szerepelne gyorsaságna erőne ügyességne rugalmasságn teh emb legértékese tes tulajdonain verseny jelen A ame í természet embe verseng fokmérőj legértékese tes tulajdon versenyéb előke szer j zsidóságn i atlétagyőzel kizárólagos egy érdem na atlétasiker köz neh kihámozn ho melyikn viselő vo zsid megállapíthat ho zsi atlét sokk nagyo arányb szerz sikereke mi am lakosságb va százalék arányszám muta legel atlétakorsz Magyarország kilencven év elej ny általánosa jelentősége M ebb el időb megjelenn pályák zsi atlétá ho legnagyo versenyekb kiemelke eredmények érjen e magy atlé szövets m n á fen amik m hír magy zsi atlét ne for közszájo Bajnok rekordere nevezet verseny győztese nemzetkö verseny akk m gyérebb folyna o kitüntet maguk zsi ifja leghíresebb köz következők jegyezz fe 188 nye el bajnokság akko id legel magy gyaloglój Ko Arnol sike négysz ismét m háromév vez mind haz verseny 1893-b tűn f el bajnokságáv Malcsin Gyul hatszor magy bajno a középtá fu versenyek arat sikerei hár eredményév évek ta rekordok mellékes kerékpár műug versenyek nye akkorib divat súlydob magas versenyekn Freu Sánd favoritj magy bajnokság nye gyalog versenyek Ko Arnold Grünwa Mik köve bajno listá szint kimú távolmagasugr versenyéb Sac Lip nye bajnokságai gyaloglókh Vid Je csatlakozi mi harmad zsi magy bajnok listájá sprinter közö Horn Ármi Wei Árm legels kö tartozna Utób ötsz magy bajno távolug versenyek Tóti Laj Holi Öd emelkedn nyer verseny sorá Utób többszörös nye bajnokság i távfu versenyek Rosenth Hug középtá versenyek Bran Bé hír atlétá Utób tö magy bajnoks melle évek ta különbö rekordoka hábo előt év leghírese szerepl kö tartoz Váradi-Weiszhau Mik dr sokszor hoss tá bajn rekorde Abarbane Róbe dr.,ma távolug rekord többször bajn Szen Ando a késő korcsolyá bajn let Dé Em rövidtá futóversenyek sze győzelmei rekordok tar magy bajnokság nye Szal P ugyanez terület dolgozi hábo előt évekb s versen ny bajn les Hír sprint ebb időb Szen Józs k Weinr fivé Józs Györg többször magy gyorsfu bajn Rák Je gátfu bajn Helf Bé háborúb eleset Bod Ödö magy legnagyo teoretikus legképzette magy atlétaneve ebb időbe m versenye Többször magy bajn középtá versenyeke s nemzetkö verse győztes londo olimpiász kiemelke sike e Gör Gr Vilm diszkoszdo versenyek rekord bajno hábo utá időkb m nagyo tömegekb ind m atlétaéle b elein cseké értékű eredménye verseny bajnokság sűrűbb nagyo jelentőségű leszne n azonna utol év atlétikájáb kiemelke eredmények Gro Istvá hoss tá futóverseny sokszor bajno rekorder gyorsfut versenyéb rekord sokszor bajn le Ge Feren bajnokság ny 4 méter öcc Ge M i röv ide szerep Forbá Im súlydo bajn rekorde magy zsi atlétanagyság felsorolásán m ke m emlékez legel atlétaid gyorsfutójáró Villán Wei Árm szege műsza tanácsosró a nyolcvan év legvég legel szög atlétacip pályá vitt

10249.

CÍMS Atlét

SZÓCI Atléti legnemes sport am egyé te ér fon fokmérő gyűjtőfoga n csop tartoz felosz fut ügyess számo jel E an ágaza oszlan h te képesség úgyszól valamen fajt megnyilvánul keres határ bel futás különb egy képességek megfelel gyorsas kitart versen szerepeln gyorsaságn erőn ügyességn rugalmasság te em legértékes te tulajdonai versen jele am természe emb versen fokmérő legértékes te tulajdo versenyé elők sze zsidóság atlétagyőze kizárólago eg érde n atlétasike kö ne kihámoz h melyik visel v zsi megállapítha h zs atlé sok nagy arány szer sikerek m a lakosság v százalé arányszá mut lege atlétakors Magyarorszá kilencve é ele n általános jelentőség eb e idő megjelen pályá zs atlét h legnagy versenyek kiemelk eredménye érje mag atl szövet fe ami hí mag zs atlé n fo közszáj Bajno rekorder neveze versen győztes nemzetk versen ak gyéreb folyn kitünte magu zs ifj leghíreseb kö következő jegyez f 18 ny e bajnoksá akk i lege mag gyalogló K Arno sik négys ismé háromé ve min ha versen 1893- tű e bajnokságá Malcsi Gyu hatszo mag bajn középt f versenye ara sikere há eredményé éve t rekordo melléke kerékpá műu versenye ny akkori diva súlydo maga versenyek Fre Sán favorit mag bajnoksá ny gyalo versenye K Arnol Grünw Mi köv bajn list szin kim távolmagasug versenyé Sa Li ny bajnoksága gyaloglók Vi J csatlakoz m harma zs mag bajno listáj sprinte köz Hor Árm We Ár legel k tartozn Utó öts mag bajn távolu versenye Tót La Hol Ö emelked nye versen sor Utó többszörö ny bajnoksá távf versenye Rosent Hu középt versenye Bra B hí atlét Utó t mag bajnok mell éve t különb rekordok háb elő é leghíres szerep k tarto Váradi-Weiszha Mi d sokszo hos t baj rekord Abarban Rób dr.,m távolu rekor többszö baj Sze And kés korcsoly baj le D E rövidt futóversenye sz győzelme rekordo ta mag bajnoksá ny Sza ugyane terüle dolgoz háb elő évek verse n baj le Hí sprin eb idő Sze Józ Wein fiv Józ Györ többszö mag gyorsf baj Rá J gátf baj Hel B háború elese Bo Öd mag legnagy teoretiku legképzett mag atlétanev eb időb verseny Többszö mag baj középt versenyek nemzetk vers győzte lond olimpiás kiemelk sik Gö G Vil diszkoszd versenye rekor bajn háb ut idők nagy tömegek in atlétaél elei csek érték eredmény versen bajnoksá sűrűb nagy jelentőség leszn azonn uto é atlétikájá kiemelk eredménye Gr Istv hos t futóversen sokszo bajn rekorde gyorsfu versenyé rekor sokszo baj l G Fere bajnoksá n méte öc G rö id szere Forb I súlyd baj rekord mag zs atlétanagysá felsorolásá k emléke lege atlétai gyorsfutójár Villá We Ár szeg műsz tanácsosr nyolcva é legvé lege szö atlétaci pály vit

10249

CÍM Atlé

SZÓC Atlét legneme spor a egy t é fo fokmér gyűjtőfog cso tarto felos fu ügyes szám je a ágaz oszla t képessé úgyszó valame faj megnyilvánu kere hatá be futá külön eg képessége megfele gyorsa kitar verse szerepel gyorsaság erő ügyesség rugalmassá t e legértéke t tulajdona verse jel a termész em verse fokmér legértéke t tulajd verseny elő sz zsidósá atlétagyőz kizárólag e érd atlétasik k n kihámo melyi vise zs megállapíth z atl so nag arán sze sikere lakossá százal aránysz mu leg atlétakor Magyarorsz kilencv el általáno jelentősé e id megjele pály z atlé legnag versenye kiemel eredmény érj ma at szöve f am h ma z atl f közszá Bajn rekorde nevez verse győzte nemzet verse a gyére foly kitünt mag z if leghírese k következ jegye 1 n bajnoks ak leg ma gyalogl Arn si négy ism három v mi h verse 1893 t bajnokság Malcs Gy hatsz ma baj közép verseny ar siker h eredmény év rekord mellék kerékp mű verseny n akkor div súlyd mag versenye Fr Sá favori ma bajnoks n gyal verseny Arno Grün M kö baj lis szi ki távolmagasu verseny S L n bajnokság gyalogló V csatlako harm z ma bajn listá sprint kö Ho Ár W Á lege tartoz Ut öt ma baj távol verseny Tó L Ho emelke ny verse so Ut többször n bajnoks táv verseny Rosen H közép verseny Br h atlé Ut ma bajno mel év külön rekordo há el leghíre szere tart Váradi-Weiszh M soksz ho ba rekor Abarba Ró dr., távol reko többsz ba Sz An ké korcsol ba l rövid futóverseny s győzelm rekord t ma bajnoks n Sz ugyan terül dolgo há el éve vers ba l H spri e id Sz Jó Wei fi Jó Gyö többsz ma gyors ba R gát ba He hábor eles B Ö ma legnag teoretik legképzet ma atlétane e idő versen Többsz ma ba közép versenye nemzet ver győzt lon olimpiá kiemel si G Vi diszkosz verseny reko baj há u idő nag tömege i atlétaé ele cse érté eredmén verse bajnoks sűrű nag jelentősé lesz azon ut atlétikáj kiemel eredmény G Ist ho futóverse soksz baj rekord gyorsf verseny reko soksz ba Fer bajnoks mét ö r i szer For súly ba rekor ma z atlétanagys felsorolás emlék leg atléta gyorsfutójá Vill W Á sze műs tanácsos nyolcv legv leg sz atlétac pál vi

1024

CÍ Atl

SZÓ Atlé legnem spo eg f fokmé gyűjtőfo cs tart felo f ügye szá j ága oszl képess úgysz valam fa megnyilván ker hat b fut külö e képesség megfel gyors kita vers szerepe gyorsasá er ügyessé rugalmass legérték tulajdon vers je termés e vers fokmé legérték tulaj versen el s zsidós atlétagyő kizáróla ér atlétasi kihám mely vis z megállapít at s na ará sz siker lakoss száza aránys m le atlétako Magyarors kilenc e általán jelentős i megjel pál atl legna verseny kieme eredmén ér m a szöv a m at közsz Baj rekord neve vers győzt nemze vers gyér fol kitün ma i leghíres követke jegy bajnok a le m gyalog Ar s nég is háro m vers 189 bajnoksá Malc G hats m ba közé versen a sike eredmén é rekor mellé kerék m versen akko di súly ma verseny F S favor m bajnok gya versen Arn Grü k ba li sz k távolmagas versen bajnoksá gyalogl csatlak har m baj list sprin k H Á leg tarto U ö m ba távo versen T H emelk n vers s U többszö bajnok tá versen Rose közé versen B atl U m bajn me é külö rekord h e leghír szer tar Váradi-Weisz soks h b reko Abarb R dr. távo rek többs b S A k korcso b rövi futóversen győzel rekor m bajnok S ugya terü dolg h e év ver b spr i S J We f J Gy többs m gyor b gá b H hábo ele m legna teoreti legképze m atlétan id verse Többs m b közé verseny nemze ve győz lo olimpi kieme s V diszkos versen rek ba h id na tömeg atléta el cs ért eredmé vers bajnok sűr na jelentős les azo u atlétiká kieme eredmén Is h futóvers soks ba rekor gyors versen rek soks b Fe bajnok mé sze Fo súl b reko m atlétanagy felsorolá emlé le atlét gyorsfutój Vil sz mű tanácso nyolc leg le s atléta pá v