10250.htm

CÍMSZÓ: Átó borészó

SZÓCIKK: Átó horészó, szefárd kiejtéssel Attá horeta «neked megmutattatott». Egy bibliai vers kezdete (Mózes V. é, 35). A vers ama bibliai citátumok élén áll, amelyeket a Tóra kiemelésénél mondanak. A szefárd liturgiában szabály, hogy a tórakiemelésnél mondott ima mindig A.-val kezdődik, a lengyel-német rítusban az A.-t csak Szimchasz Tóra-kor a Tórákkal való körmenet előtt szokták elmondani.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 250. címszó a lexikon => 68. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10250.htm

CÍMSZÓ: Átó borészó

SZÓCIKK: Átó horészó, szefárd kiejtéssel Attá horeta neked megmutattatott . Egy bibliai vers kezdete Mózes V. é, 35 . A vers ama bibliai citátumok élén áll, amelyeket a Tóra kiemelésénél mondanak. A szefárd liturgiában szabály, hogy a tórakiemelésnél mondott ima mindig A.-val kezdődik, a lengyel-német rítusban az A.-t csak Szimchasz Tóra-kor a Tórákkal való körmenet előtt szokták elmondani.

10250.ht

CÍMSZÓ Át borész

SZÓCIKK Át horészó szefár kiejtésse Att horet neke megmutattatot Eg biblia ver kezdet Móze V é 3 ver am biblia citátumo élé áll amelyeke Tór kiemeléséné mondanak szefár liturgiába szabály hog tórakiemelésné mondot im mindi A.-va kezdődik lengyel-néme rítusba a A.- csa Szimchas Tóra-ko Tórákka val körmene előt szoktá elmondani

10250.h

CÍMSZ Á borés

SZÓCIK Á horész szefá kiejtéss At hore nek megmutattato E bibli ve kezde Móz ve a bibli citátum él ál amelyek Tó kiemelésén mondana szefá liturgiáb szabál ho tórakiemelésn mondo i mind A.-v kezdődi lengyel-ném rítusb A. cs Szimcha Tóra-k Tórákk va körmen elő szokt elmondan

10250.

CÍMS boré

SZÓCI horés szef kiejtés A hor ne megmutattat bibl v kezd Mó v bibl citátu é á amelye T kiemelésé mondan szef liturgiá szabá h tórakiemelés mond min A.- kezdőd lengyel-né rítus A c Szimch Tóra- Tórák v körme el szok elmonda

10250

CÍM bor

SZÓC horé sze kiejté ho n megmutatta bib kez M bib citát amely kiemelés monda sze liturgi szab tórakiemelé mon mi A. kezdő lengyel-n rítu Szimc Tóra Tórá körm e szo elmond

1025

CÍ bo

SZÓ hor sz kiejt h megmutatt bi ke bi citá amel kiemelé mond sz liturg sza tórakiemel mo m A kezd lengyel- rít Szim Tór Tór kör sz elmon