10257.htm

CÍMSZÓ: Auerbach

SZEMÉLYNÉV: Auerbach Gyula

SZÓCIKK: Auerbach 1. Gyula, író, szül. Budapesten 1856 márc. 6., megh. Bécsben. A Wiener Sonntagszeitung szerkesztője volt. Ismert hírlapíró. Tárcáit nagyon olvasták. Különösen helyi ízű, érdekes novellákat írt. Külföldi lapoknak dolgozott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 257. címszó a lexikon => 70. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10257.htm

CÍMSZÓ: Auerbach

SZEMÉLYNÉV: Auerbach Gyula

SZÓCIKK: Auerbach 1. Gyula, író, szül. Budapesten 1856 márc. 6., megh. Bécsben. A Wiener Sonntagszeitung szerkesztője volt. Ismert hírlapíró. Tárcáit nagyon olvasták. Különösen helyi ízű, érdekes novellákat írt. Külföldi lapoknak dolgozott.

10257.ht

CÍMSZÓ Auerbac

SZEMÉLYNÉV Auerbac Gyul

SZÓCIKK Auerbac 1 Gyula író szül Budapeste 185 márc 6. megh Bécsben Wiene Sonntagszeitun szerkesztőj volt Ismer hírlapíró Tárcái nagyo olvasták Különöse hely ízű érdeke novelláka írt Külföld lapokna dolgozott

10257.h

CÍMSZ Auerba

SZEMÉLYNÉ Auerba Gyu

SZÓCIK Auerba Gyul ír szü Budapest 18 már 6 meg Bécsbe Wien Sonntagszeitu szerkesztő vol Isme hírlapír Tárcá nagy olvastá Különös hel íz érdek novellák ír Külföl lapokn dolgozot

10257.

CÍMS Auerb

SZEMÉLYN Auerb Gy

SZÓCI Auerb Gyu í sz Budapes 1 má me Bécsb Wie Sonntagszeit szerkeszt vo Ism hírlapí Tárc nag olvast Különö he í érde novellá í Külfö lapok dolgozo

10257

CÍM Auer

SZEMÉLY Auer G

SZÓC Auer Gy s Budape m m Bécs Wi Sonntagszei szerkesz v Is hírlap Tár na olvas Külön h érd novell Külf lapo dolgoz

1025

CÍ Aue

SZEMÉL Aue

SZÓ Aue G Budap Béc W Sonntagsze szerkes I hírla Tá n olva Külö ér novel Kül lap dolgo