10258.htm

CÍMSZÓ: Auerbach

SZÓCIKK: "2. A. Naftali Herz, rabbi, «a hét község» egyikében, Boldogasszonyban (Frauenkirchen). Előkelő bécsi családból származott; nagyatyja a gazdag és jótékony A. Fischof, atyja A. Menachem pedig Korotschinban volt rabbi. Az 1670-i bécsi kiűzés következtében jutottak elébb Morvaországba, mert a törvény eltiltotta attól, hogy a magyarországi császári vidékeken telepedjenek le. Sírkőfelirata mint kiváló tudóst, jellemszilárd férfiút és kitűnő hitszónokot tünteti fel. Megh. 1737. (V. ö. Stein M., «Magyar Rabbik»)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 258. címszó a lexikon => 70. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10258.htm

CÍMSZÓ: Auerbach

SZÓCIKK: 2. A. Naftali Herz, rabbi, a hét község egyikében, Boldogasszonyban Frauenkirchen . Előkelő bécsi családból származott; nagyatyja a gazdag és jótékony A. Fischof, atyja A. Menachem pedig Korotschinban volt rabbi. Az 1670-i bécsi kiűzés következtében jutottak elébb Morvaországba, mert a törvény eltiltotta attól, hogy a magyarországi császári vidékeken telepedjenek le. Sírkőfelirata mint kiváló tudóst, jellemszilárd férfiút és kitűnő hitszónokot tünteti fel. Megh. 1737. V. ö. Stein M., Magyar Rabbik .

10258.ht

CÍMSZÓ Auerbac

SZÓCIKK 2 A Naftal Herz rabbi hé közsé egyikében Boldogasszonyba Frauenkirche Előkel bécs családbó származott nagyatyj gazda é jótékon A Fischof atyj A Menache pedi Korotschinba vol rabbi A 1670- bécs kiűzé következtébe jutotta eléb Morvaországba mer törvén eltiltott attól hog magyarország császár vidékeke telepedjene le Sírkőfelirat min kivál tudóst jellemszilár férfiú é kitűn hitszónoko tüntet fel Megh 1737 V ö Stei M. Magya Rabbi

10258.h

CÍMSZ Auerba

SZÓCIK Nafta Her rabb h közs egyikébe Boldogasszonyb Frauenkirch Előke béc családb származot nagyaty gazd jótéko Fischo aty Menach ped Korotschinb vo rabb 1670 béc kiűz következtéb jutott elé Morvaországb me törvé eltiltot attó ho magyarorszá császá vidékek telepedjen l Sírkőfelira mi kivá tudós jellemszilá férfi kitű hitszónok tünte fe Meg 173 Ste M Magy Rabb

10258.

CÍMS Auerb

SZÓCI Naft He rab köz egyikéb Boldogasszony Frauenkirc Elők bé család származo nagyat gaz jóték Fisch at Menac pe Korotschin v rab 167 bé kiű következté jutot el Morvaország m törv eltilto att h magyarorsz csász vidéke telepedje Sírkőfelir m kiv tudó jellemszil férf kit hitszóno tünt f Me 17 St Mag Rab

10258

CÍM Auer

SZÓC Naf H ra kö egyiké Boldogasszon Frauenkir Elő b csalá származ nagya ga jóté Fisc a Mena p Korotschi ra 16 b ki következt juto e Morvaorszá tör eltilt at magyarors csás vidék telepedj Sírkőfeli ki tud jellemszi fér ki hitszón tün M 1 S Ma Ra

1025

CÍ Aue

SZÓ Na r k egyik Boldogasszo Frauenki El csal szárma nagy g jót Fis Men Korotsch r 1 k következ jut Morvaorsz tö eltil a magyaror csá vidé teleped Sírkőfel k tu jellemsz fé k hitszó tü M R