10259.htm

CÍMSZÓ: Auktoritás

SZÓCIKK: Auktoritás. A tekintélyek tiszteletben tartását számos helyen követeli a rabbinikus irodalom. A tekintélyvédelem jut kifejezésre ebben a talmudi szentenciában is: Rav sémochal al kevúdó, én kevodó mochul. Ha a rabbi le is mond a neki járó tiszteletről, az azért nincsen elengedve (Kiddusin 32.). Erről a kérdésről azonban nem alakult ki egységes felfogás és még ma is vitás.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 259. címszó a lexikon => 70. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10259.htm

CÍMSZÓ: Auktoritás

SZÓCIKK: Auktoritás. A tekintélyek tiszteletben tartását számos helyen követeli a rabbinikus irodalom. A tekintélyvédelem jut kifejezésre ebben a talmudi szentenciában is: Rav sémochal al kevúdó, én kevodó mochul. Ha a rabbi le is mond a neki járó tiszteletről, az azért nincsen elengedve Kiddusin 32. . Erről a kérdésről azonban nem alakult ki egységes felfogás és még ma is vitás.

10259.ht

CÍMSZÓ Auktoritá

SZÓCIKK Auktoritás tekintélye tiszteletbe tartásá számo helye követel rabbiniku irodalom tekintélyvédele ju kifejezésr ebbe talmud szentenciába is Ra sémocha a kevúdó é kevod mochul H rabb l i mon nek jár tiszteletről a azér nincse elengedv Kiddusi 32 Errő kérdésrő azonba ne alakul k egysége felfogá é mé m i vitás

10259.h

CÍMSZ Auktorit

SZÓCIK Auktoritá tekintély tiszteletb tartás szám hely követe rabbinik irodalo tekintélyvédel j kifejezés ebb talmu szentenciáb i R sémoch kevúd kevo mochu rab mo ne já tiszteletrő azé nincs elenged Kiddus 3 Err kérdésr azonb n alaku egység felfog m vitá

10259.

CÍMS Auktori

SZÓCI Auktorit tekintél tisztelet tartá szá hel követ rabbini irodal tekintélyvéde kifejezé eb talm szentenciá sémoc kevú kev moch ra m n j tiszteletr az ninc elenge Kiddu Er kérdés azon alak egysé felfo vit

10259

CÍM Auktor

SZÓC Auktori tekinté tisztele tart sz he köve rabbin iroda tekintélyvéd kifejez e tal szentenci sémo kev ke moc r tisztelet a nin eleng Kidd E kérdé azo ala egys felf vi

1025

CÍ Aukto

SZÓ Auktor tekint tisztel tar s h köv rabbi irod tekintélyvé kifeje ta szentenc sém ke k mo tisztele ni elen Kid kérd az al egy fel v