10261.htm

CÍMSZÓ: Auspitz

SZEMÉLYNÉV: Auspitz Adolf

SZÓCIKK: Auspitz, 1. Adolf, író és pedagógus, szül. Kántorjánosin 1836 febr. 24., megh. 1909 nov. 3. Tanulmányait a pozsonyi jesivában végezte, aztán tanítói oklevelet szerzett. Néhány esztendei tanítóskodás után Nagyváradon magániskolát nyitott és irodalommal is foglalkozott. Érdemeiért a koronás arany érdemkeresztet kapta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 261. címszó a lexikon => 70. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10261.htm

CÍMSZÓ: Auspitz

SZEMÉLYNÉV: Auspitz Adolf

SZÓCIKK: Auspitz, 1. Adolf, író és pedagógus, szül. Kántorjánosin 1836 febr. 24., megh. 1909 nov. 3. Tanulmányait a pozsonyi jesivában végezte, aztán tanítói oklevelet szerzett. Néhány esztendei tanítóskodás után Nagyváradon magániskolát nyitott és irodalommal is foglalkozott. Érdemeiért a koronás arany érdemkeresztet kapta.

10261.ht

CÍMSZÓ Auspit

SZEMÉLYNÉV Auspit Adol

SZÓCIKK Auspitz 1 Adolf ír é pedagógus szül Kántorjánosi 183 febr 24. megh 190 nov 3 Tanulmányai pozsony jesivába végezte aztá tanító oklevele szerzett Néhán esztende tanítóskodá utá Nagyvárado magániskolá nyitot é irodalomma i foglalkozott Érdemeiér koroná aran érdemkereszte kapta

10261.h

CÍMSZ Auspi

SZEMÉLYNÉ Auspi Ado

SZÓCIK Auspit Adol í pedagógu szü Kántorjános 18 feb 24 meg 19 no Tanulmánya pozson jesiváb végezt azt tanít oklevel szerzet Néhá esztend tanítóskod ut Nagyvárad magániskol nyito irodalomm foglalkozot Érdemeié koron ara érdemkereszt kapt

10261.

CÍMS Ausp

SZEMÉLYN Ausp Ad

SZÓCI Auspi Ado pedagóg sz Kántorjáno 1 fe 2 me 1 n Tanulmány pozso jesivá végez az taní okleve szerze Néh eszten tanítósko u Nagyvára magánisko nyit irodalom foglalkozo Érdemei koro ar érdemkeresz kap

10261

CÍM Aus

SZEMÉLY Aus A

SZÓC Ausp Ad pedagó s Kántorján f m Tanulmán pozs jesiv vége a tan oklev szerz Né eszte tanítósk Nagyvár magánisk nyi irodalo foglalkoz Érdeme kor a érdemkeres ka

1026

CÍ Au

SZEMÉL Au

SZÓ Aus A pedag Kántorjá Tanulmá poz jesi vég ta okle szer N eszt tanítós Nagyvá magánis ny irodal foglalko Érdem ko érdemkere k