10262.htm

CÍMSZÓ: Auspitz

SZEMÉLYNÉV: Auspitz Jakab

SZÓCIKK: A. Jakab, földrajzi író, élt Pesten a XIX. sz. első évtizedeiben. Műve: a Beér ha-Lúchósz (Wien 1818), öt bibliai vonatkozású térképet mellékel, latin források alapján, bőséges jegyzetekkel, s magyarázatokkal. A térképekből a 4. és 5. Palesztinát ábrázolja s rekonstruálja a héber és nem zsidó források alapján. Életrajzát közli Benjacob az Ócar ha-Szefórimban


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 262. címszó a lexikon => 70. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10262.htm

CÍMSZÓ: Auspitz

SZEMÉLYNÉV: Auspitz Jakab

SZÓCIKK: A. Jakab, földrajzi író, élt Pesten a XIX. sz. első évtizedeiben. Műve: a Beér ha-Lúchósz Wien 1818 , öt bibliai vonatkozású térképet mellékel, latin források alapján, bőséges jegyzetekkel, s magyarázatokkal. A térképekből a 4. és 5. Palesztinát ábrázolja s rekonstruálja a héber és nem zsidó források alapján. Életrajzát közli Benjacob az Ócar ha-Szefórimban

10262.ht

CÍMSZÓ Auspit

SZEMÉLYNÉV Auspit Jaka

SZÓCIKK A Jakab földrajz író él Peste XIX sz els évtizedeiben Műve Beé ha-Lúchós Wie 181 ö biblia vonatkozás térképe mellékel lati forráso alapján bősége jegyzetekkel magyarázatokkal térképekbő 4 é 5 Palesztiná ábrázolj rekonstruálj hébe é ne zsid forráso alapján Életrajzá közl Benjaco a Óca ha-Szefórimba

10262.h

CÍMSZ Auspi

SZEMÉLYNÉ Auspi Jak

SZÓCIK Jaka földraj ír é Pest XI s el évtizedeibe Műv Be ha-Lúchó Wi 18 bibli vonatkozá térkép melléke lat forrás alapjá bőség jegyzetekke magyarázatokka térképekb Palesztin ábrázol rekonstruál héb n zsi forrás alapjá Életrajz köz Benjac Óc ha-Szefórimb

10262.

CÍMS Ausp

SZEMÉLYN Ausp Ja

SZÓCI Jak földra í Pes X e évtizedeib Mű B ha-Lúch W 1 bibl vonatkoz térké mellék la forrá alapj bősé jegyzetekk magyarázatokk térképek Paleszti ábrázo rekonstruá hé zs forrá alapj Életraj kö Benja Ó ha-Szefórim

10262

CÍM Aus

SZEMÉLY Aus J

SZÓC Ja földr Pe évtizedei M ha-Lúc bib vonatko térk mellé l forr alap bős jegyzetek magyarázatok térképe Paleszt ábráz rekonstru h z forr alap Életra k Benj ha-Szefóri

1026

CÍ Au

SZEMÉL Au

SZÓ J föld P évtizede ha-Lú bi vonatk tér mell for ala bő jegyzete magyarázato térkép Palesz ábrá rekonstr for ala Életr Ben ha-Szefór