10266.htm

CÍMSZÓ: Austerlitz

SZEMÉLYNÉV: Austerlitz Tivadar

SZÓCIKK: A. Tivadar, ügyvéd. Jelentékeny munkásságot fejt ki az eperjesi zsidóság kultúréletében. Megalapította a zsidó kultúregyletet és részt vett 1928. az eperjesi zsidó múzeum alapításában, amely Szlovenszkó zsidó kultúrájára, történetére és művészetére vonatkozó emlékeket foglal magában. Több felekezeti folyóirat munkatársa. Sajtó alatt van a Sárosmegyei zsidók története c. monográfiája. E lexikon munkatársa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 266. címszó a lexikon => 70. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10266.htm

CÍMSZÓ: Austerlitz

SZEMÉLYNÉV: Austerlitz Tivadar

SZÓCIKK: A. Tivadar, ügyvéd. Jelentékeny munkásságot fejt ki az eperjesi zsidóság kultúréletében. Megalapította a zsidó kultúregyletet és részt vett 1928. az eperjesi zsidó múzeum alapításában, amely Szlovenszkó zsidó kultúrájára, történetére és művészetére vonatkozó emlékeket foglal magában. Több felekezeti folyóirat munkatársa. Sajtó alatt van a Sárosmegyei zsidók története c. monográfiája. E lexikon munkatársa.

10266.ht

CÍMSZÓ Austerlit

SZEMÉLYNÉV Austerlit Tivada

SZÓCIKK A Tivadar ügyvéd Jelentéken munkásságo fej k a eperjes zsidósá kultúréletében Megalapított zsid kultúregylete é rész vet 1928 a eperjes zsid múzeu alapításában amel Szlovenszk zsid kultúrájára történetér é művészetér vonatkoz emlékeke fogla magában Töb felekezet folyóira munkatársa Sajt alat va Sárosmegye zsidó történet c monográfiája lexiko munkatársa

10266.h

CÍMSZ Austerli

SZEMÉLYNÉ Austerli Tivad

SZÓCIK Tivada ügyvé Jelentéke munkásság fe eperje zsidós kultúréletébe Megalapítot zsi kultúregylet rés ve 192 eperje zsi múze alapításába ame Szlovensz zsi kultúrájár történeté művészeté vonatko emlékek fogl magába Tö felekeze folyóir munkatárs Saj ala v Sárosmegy zsid történe monográfiáj lexik munkatárs

10266.

CÍMS Austerl

SZEMÉLYN Austerl Tiva

SZÓCI Tivad ügyv Jelenték munkássá f eperj zsidó kultúréletéb Megalapíto zs kultúregyle ré v 19 eperj zs múz alapításáb am Szlovens zs kultúrájá történet művészet vonatk emléke fog magáb T felekez folyói munkatár Sa al Sárosmeg zsi történ monográfiá lexi munkatár

10266

CÍM Auster

SZEMÉLY Auster Tiv

SZÓC Tiva ügy Jelenté munkáss eper zsid kultúréleté Megalapít z kultúregyl r 1 eper z mú alapításá a Szloven z kultúráj történe művésze vonat emlék fo magá feleke folyó munkatá S a Sárosme zs törté monográfi lex munkatá

1026

CÍ Auste

SZEMÉL Auste Ti

SZÓ Tiv üg Jelent munkás epe zsi kultúrélet Megalapí kultúregy epe m alapítás Szlove kultúrá történ művész vona emlé f mag felek foly munkat Sárosm z tört monográf le munkat