10276.htm

CÍMSZÓ: Av mélochó

SZÓCIKK: Av mélochó. A szombati munkatilalomra vonatkozóan a Talmud különbséget tesz főmunka és kisegítő munka között. Szigorú munkatilalom alá csak a főmunka esik. Ebbe a kategóriába harminckilencet kodifikáltak. Valamennyit A. névvel jelölik (l. Munkatilalom).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 276. címszó a lexikon => 71. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10276.htm

CÍMSZÓ: Av mélochó

SZÓCIKK: Av mélochó. A szombati munkatilalomra vonatkozóan a Talmud különbséget tesz főmunka és kisegítő munka között. Szigorú munkatilalom alá csak a főmunka esik. Ebbe a kategóriába harminckilencet kodifikáltak. Valamennyit A. névvel jelölik l. Munkatilalom .

10276.ht

CÍMSZÓ A méloch

SZÓCIKK A mélochó szombat munkatilalomr vonatkozóa Talmu különbsége tes főmunk é kisegít munk között Szigor munkatilalo al csa főmunk esik Ebb kategóriáb harminckilence kodifikáltak Valamennyi A névve jelöli l Munkatilalo

10276.h

CÍMSZ méloc

SZÓCIK méloch szomba munkatilalom vonatkozó Talm különbség te főmun kisegí mun közöt Szigo munkatilal a cs főmun esi Eb kategóriá harminckilenc kodifikálta Valamenny névv jelöl Munkatilal

10276.

CÍMS mélo

SZÓCI méloc szomb munkatilalo vonatkoz Tal különbsé t főmu kiseg mu közö Szig munkatila c főmu es E kategóri harminckilen kodifikált Valamenn név jelö Munkatila

10276

CÍM mél

SZÓC mélo szom munkatilal vonatko Ta különbs főm kise m köz Szi munkatil főm e kategór harminckile kodifikál Valamen né jel Munkatil

1027

CÍ mé

SZÓ mél szo munkatila vonatk T különb fő kis kö Sz munkati fő kategó harminckil kodifiká Valame n je Munkati