10279.htm

CÍMSZÓ: Avigdor

SZEMÉLYNÉV: Avigdor Mordechai

SZÓCIKK: Avigdor Mordechai, ungvári rabbi, szül. Ráván, megh. Ungváron 1824. Fiatal korában 1808-tól kezdve grasvici, majd 1815 körül ungvári rabbi lett. Nagyatyja volt Askenázy Izsák rabbi, a Taharósz Hakódes szerzője. Sógora volt Heller Hirsch (l. o.) óbudai főrabbi, unokája Ábrahám Dávid bucsáci rabbi, a «Deász Kedósim» szerzője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 279. címszó a lexikon => 71. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10279.htm

CÍMSZÓ: Avigdor

SZEMÉLYNÉV: Avigdor Mordechai

SZÓCIKK: Avigdor Mordechai, ungvári rabbi, szül. Ráván, megh. Ungváron 1824. Fiatal korában 1808-tól kezdve grasvici, majd 1815 körül ungvári rabbi lett. Nagyatyja volt Askenázy Izsák rabbi, a Taharósz Hakódes szerzője. Sógora volt Heller Hirsch l. o. óbudai főrabbi, unokája Ábrahám Dávid bucsáci rabbi, a Deász Kedósim szerzője.

10279.ht

CÍMSZÓ Avigdo

SZEMÉLYNÉV Avigdo Mordecha

SZÓCIKK Avigdo Mordechai ungvár rabbi szül Ráván megh Ungváro 1824 Fiata korába 1808-tó kezdv grasvici maj 181 körü ungvár rabb lett Nagyatyj vol Askenáz Izsá rabbi Taharós Hakóde szerzője Sógor vol Helle Hirsc l o óbuda főrabbi unokáj Ábrahá Dávi bucsác rabbi Deás Kedósi szerzője

10279.h

CÍMSZ Avigd

SZEMÉLYNÉ Avigd Mordech

SZÓCIK Avigd Mordecha ungvá rabb szü Rává meg Ungvár 182 Fiat koráb 1808-t kezd grasvic ma 18 kör ungvá rab let Nagyaty vo Askená Izs rabb Taharó Hakód szerzőj Sógo vo Hell Hirs óbud főrabb unoká Ábrah Dáv bucsá rabb Deá Kedós szerzőj

10279.

CÍMS Avig

SZEMÉLYN Avig Mordec

SZÓCI Avig Mordech ungv rab sz Ráv me Ungvá 18 Fia korá 1808- kez grasvi m 1 kö ungv ra le Nagyat v Asken Iz rab Tahar Hakó szerző Sóg v Hel Hir óbu főrab unok Ábra Dá bucs rab De Kedó szerző

10279

CÍM Avi

SZEMÉLY Avi Morde

SZÓC Avi Mordec ung ra s Rá m Ungv 1 Fi kor 1808 ke grasv k ung r l Nagya Aske I ra Taha Hak szerz Só He Hi ób főra uno Ábr D buc ra D Ked szerz

1027

CÍ Av

SZEMÉL Av Mord

SZÓ Av Morde un r R Ung F ko 180 k gras un Nagy Ask r Tah Ha szer S H H ó főr un Áb bu r Ke szer