10286.htm

CÍMSZÓ: Baavónószénu horabbim

SZÓCIKK: Baavónószénu horabbim (h.). Sok bűnünk miatt! Szólás valamilyen baleset vagy szerencsétlenség felemlítésekor és azt az önbeismerést fejezi ki, hogy a mi bűneink miatt szenved az, akit a szerencsétlenség ért.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 286. címszó a lexikon => 72. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10286.htm

CÍMSZÓ: Baavónószénu horabbim

SZÓCIKK: Baavónószénu horabbim h. . Sok bűnünk miatt! Szólás valamilyen baleset vagy szerencsétlenség felemlítésekor és azt az önbeismerést fejezi ki, hogy a mi bűneink miatt szenved az, akit a szerencsétlenség ért.

10286.ht

CÍMSZÓ Baavónószén horabbi

SZÓCIKK Baavónószén horabbi h So bűnün miatt Szólá valamilye balese vag szerencsétlensé felemlítéseko é az a önbeismerés fejez ki hog m bűnein miat szenve az aki szerencsétlensé ért

10286.h

CÍMSZ Baavónószé horabb

SZÓCIK Baavónószé horabb S bűnü miat Szól valamily bales va szerencsétlens felemlítések a önbeismeré feje k ho bűnei mia szenv a ak szerencsétlens ér

10286.

CÍMS Baavónósz horab

SZÓCI Baavónósz horab bűn mia Szó valamil bale v szerencsétlen felemlítése önbeismer fej h bűne mi szen a szerencsétlen é

10286

CÍM Baavónós hora

SZÓC Baavónós hora bű mi Sz valami bal szerencsétle felemlítés önbeisme fe bűn m sze szerencsétle

1028

CÍ Baavónó hor

SZÓ Baavónó hor b m S valam ba szerencsétl felemlíté önbeism f bű sz szerencsétl