10291.htm

CÍMSZÓ: Bacher

SZEMÉLYNÉV: Bacher Rózsi

SZÓCIKK: 2 B. Rózsi, festő, szül. Budapesten 1897. Deli Antal festő felesége. Tanulmányait Nagybányán kezdte, később Rippl-Rónai és Bornemisza Géza alatt tanult. 1924-ben gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban, posztimpresszionista irányú olajfestésű tájképekből (Nagybányai országút, Zazar partja), figurális képekből, arcképekből, rajzokból, akvarellekből és rézkarcokból.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 291. címszó a lexikon => 73. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10291.htm

CÍMSZÓ: Bacher

SZEMÉLYNÉV: Bacher Rózsi

SZÓCIKK: 2 B. Rózsi, festő, szül. Budapesten 1897. Deli Antal festő felesége. Tanulmányait Nagybányán kezdte, később Rippl-Rónai és Bornemisza Géza alatt tanult. 1924-ben gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban, posztimpresszionista irányú olajfestésű tájképekből Nagybányai országút, Zazar partja , figurális képekből, arcképekből, rajzokból, akvarellekből és rézkarcokból.

10291.ht

CÍMSZÓ Bache

SZEMÉLYNÉV Bache Rózs

SZÓCIKK B Rózsi festő szül Budapeste 1897 Del Anta fest felesége Tanulmányai Nagybányá kezdte későb Rippl-Róna é Bornemisz Géz alat tanult 1924-be gyűjteménye kiállítás vol Nemzet Szalonban posztimpresszionist irány olajfestés tájképekbő Nagybánya országút Zaza partj figuráli képekből arcképekből rajzokból akvarellekbő é rézkarcokból

10291.h

CÍMSZ Bach

SZEMÉLYNÉ Bach Róz

SZÓCIK Rózs fest szü Budapest 189 De Ant fes feleség Tanulmánya Nagybány kezdt késő Rippl-Rón Bornemis Gé ala tanul 1924-b gyűjtemény kiállítá vo Nemze Szalonba posztimpresszionis irán olajfesté tájképekb Nagybány országú Zaz part figurál képekbő arcképekbő rajzokbó akvarellekb rézkarcokbó

10291.

CÍMS Bac

SZEMÉLYN Bac Ró

SZÓCI Róz fes sz Budapes 18 D An fe felesé Tanulmány Nagybán kezd kés Rippl-Ró Bornemi G al tanu 1924- gyűjtemén kiállít v Nemz Szalonb posztimpresszioni irá olajfest tájképek Nagybán ország Za par figurá képekb arcképekb rajzokb akvarellek rézkarcokb

10291

CÍM Ba

SZEMÉLY Ba R

SZÓC Ró fe s Budape 1 A f feles Tanulmán Nagybá kez ké Rippl-R Bornem a tan 1924 gyűjtemé kiállí Nem Szalon posztimpresszion ir olajfes tájképe Nagybá orszá Z pa figur képek arcképek rajzok akvarelle rézkarcok

1029

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ R f Budap fele Tanulmá Nagyb ke k Rippl- Borne ta 192 gyűjtem kiáll Ne Szalo posztimpresszio i olajfe tájkép Nagyb orsz p figu képe arcképe rajzo akvarell rézkarco