10294.htm

CÍMSZÓ: Bachmann

SZEMÉLYNÉV: Bachmann Jakab

SZÓCIKK: Bachmann Jakab, kántor, szül. Kisenevben, 1846. megh. 1905. Budapesten. Oroszország és Románia legkeresettebb kántorai közé tartozott. Apósának utódja lett a konstantinápolyi főkántori állásban. Odesszából került a budapesti Rombach-utcai templomba. Zeneirodalmi hagyatéka felette értékes. A legnépszerűbb és legtiszteltebb magyar kántorok egyike volt és a zsidó egyházi zene fejlesztése körül jelentékeny érdemeket szerzett


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 294. címszó a lexikon => 74. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10294.htm

CÍMSZÓ: Bachmann

SZEMÉLYNÉV: Bachmann Jakab

SZÓCIKK: Bachmann Jakab, kántor, szül. Kisenevben, 1846. megh. 1905. Budapesten. Oroszország és Románia legkeresettebb kántorai közé tartozott. Apósának utódja lett a konstantinápolyi főkántori állásban. Odesszából került a budapesti Rombach-utcai templomba. Zeneirodalmi hagyatéka felette értékes. A legnépszerűbb és legtiszteltebb magyar kántorok egyike volt és a zsidó egyházi zene fejlesztése körül jelentékeny érdemeket szerzett

10294.ht

CÍMSZÓ Bachman

SZEMÉLYNÉV Bachman Jaka

SZÓCIKK Bachman Jakab kántor szül Kisenevben 1846 megh 1905 Budapesten Oroszorszá é Románi legkeresetteb kántora köz tartozott Apósána utódj let konstantinápoly főkántor állásban Odesszábó kerül budapest Rombach-utca templomba Zeneirodalm hagyaték felett értékes legnépszerűb é legtisztelteb magya kántoro egyik vol é zsid egyház zen fejlesztés körü jelentéken érdemeke szerzet

10294.h

CÍMSZ Bachma

SZEMÉLYNÉ Bachma Jak

SZÓCIK Bachma Jaka kánto szü Kisenevbe 184 meg 190 Budapeste Oroszorsz Román legkeresette kántor kö tartozot Apósán utód le konstantinápol főkánto állásba Odesszáb kerü budapes Rombach-utc templomb Zeneirodal hagyaté felet értéke legnépszerű legtisztelte magy kántor egyi vo zsi egyhá ze fejleszté kör jelentéke érdemek szerze

10294.

CÍMS Bachm

SZEMÉLYN Bachm Ja

SZÓCI Bachm Jak kánt sz Kisenevb 18 me 19 Budapest Oroszors Romá legkeresett kánto k tartozo Apósá utó l konstantinápo főkánt állásb Odesszá ker budape Rombach-ut templom Zeneiroda hagyat fele érték legnépszer legtisztelt mag kánto egy v zs egyh z fejleszt kö jelenték érdeme szerz

10294

CÍM Bach

SZEMÉLY Bach J

SZÓC Bach Ja kán s Kisenev 1 m 1 Budapes Oroszor Rom legkereset kánt tartoz Após ut konstantináp főkán állás Odessz ke budap Rombach-u templo Zeneirod hagya fel érté legnépsze legtisztel ma kánt eg z egy fejlesz k jelenté érdem szer

1029

CÍ Bac

SZEMÉL Bac

SZÓ Bac J ká Kisene Budape Oroszo Ro legkerese kán tarto Apó u konstantiná főká állá Odess k buda Rombach- templ Zeneiro hagy fe ért legnépsz legtiszte m kán e eg fejles jelent érde sze