10300.htm

CÍMSZÓ: Badchan

SZÓCIKK: Badchan. Alkalmi költő és improvizátor, aki dalainak muzsikáját is maga szerzi. A lakodalmak népszerű mulattatója és rendezője. Marsaliknak is mondják. A XIX. sz.-ban Eljakim Zunser volt a leghíresebb, több dala még most is él a nép ajkán; késő vénségben halt meg Amerikában. L Marsalik, Klezmer.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 300. címszó a lexikon => 75. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10300.htm

CÍMSZÓ: Badchan

SZÓCIKK: Badchan. Alkalmi költő és improvizátor, aki dalainak muzsikáját is maga szerzi. A lakodalmak népszerű mulattatója és rendezője. Marsaliknak is mondják. A XIX. sz.-ban Eljakim Zunser volt a leghíresebb, több dala még most is él a nép ajkán; késő vénségben halt meg Amerikában. L Marsalik, Klezmer.

10300.ht

CÍMSZÓ Badcha

SZÓCIKK Badchan Alkalm költ é improvizátor ak dalaina muzsikájá i mag szerzi lakodalma népszer mulattatój é rendezője Marsalikna i mondják XIX sz.-ba Eljaki Zunse vol leghíresebb töb dal mé mos i é né ajkán kés vénségbe hal me Amerikában Marsalik Klezmer

10300.h

CÍMSZ Badch

SZÓCIK Badcha Alkal köl improvizáto a dalain muzsikáj ma szerz lakodalm népsze mulattató rendezőj Marsalikn mondjá XI sz.-b Eljak Zuns vo leghíreseb tö da m mo n ajká ké vénségb ha m Amerikába Marsali Klezme

10300.

CÍMS Badc

SZÓCI Badch Alka kö improvizát dalai muzsiká m szer lakodal népsz mulattat rendező Marsalik mondj X sz.- Elja Zun v leghírese t d m ajk k vénség h Amerikáb Marsal Klezm

10300

CÍM Bad

SZÓC Badc Alk k improvizá dala muzsik sze lakoda néps mulatta rendez Marsali mond sz. Elj Zu leghíres aj vénsé Ameriká Marsa Klez

1030

CÍ Ba

SZÓ Bad Al improviz dal muzsi sz lakod nép mulatt rende Marsal mon sz El Z leghíre a véns Amerik Mars Kle