10307.htm

CÍMSZÓ: Bakonyi

SZEMÉLYNÉV: Bakonyi Pál

SZÓCIKK: B. Pál*, ügyvéd, szül. Pápán 1868 ápr. 21. A budapesti egyetemen tanult s miután ügyvédi oklevelet szerzett, előbb a helyiérdekű vasutak vezértitkára, majd több biztosító társulat jogtanácsosa volt s mint ilyen sokat írt biztosítási kérdésekről. Szerkesztette a Magyar Jogélet c. folyóiratot.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 307. címszó a lexikon => 77. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10307.htm

CÍMSZÓ: Bakonyi

SZEMÉLYNÉV: Bakonyi Pál

SZÓCIKK: B. Pál*, ügyvéd, szül. Pápán 1868 ápr. 21. A budapesti egyetemen tanult s miután ügyvédi oklevelet szerzett, előbb a helyiérdekű vasutak vezértitkára, majd több biztosító társulat jogtanácsosa volt s mint ilyen sokat írt biztosítási kérdésekről. Szerkesztette a Magyar Jogélet c. folyóiratot.

10307.ht

CÍMSZÓ Bakony

SZEMÉLYNÉV Bakony Pá

SZÓCIKK B Pál* ügyvéd szül Pápá 186 ápr 21 budapest egyeteme tanul miutá ügyvéd oklevele szerzett előb helyiérdek vasuta vezértitkára maj töb biztosít társula jogtanácsos vol min ilye soka ír biztosítás kérdésekről Szerkesztett Magya Jogéle c folyóiratot

10307.h

CÍMSZ Bakon

SZEMÉLYNÉ Bakon P

SZÓCIK Pál ügyvé szü Páp 18 áp 2 budapes egyetem tanu miut ügyvé oklevel szerzet elő helyiérde vasut vezértitkár ma tö biztosí társul jogtanácso vo mi ily sok í biztosítá kérdésekrő Szerkesztet Magy Jogél folyóirato

10307.

CÍMS Bako

SZEMÉLYN Bako

SZÓCI Pá ügyv sz Pá 1 á budape egyete tan miu ügyv okleve szerze el helyiérd vasu vezértitká m t biztos társu jogtanács v m il so biztosít kérdésekr Szerkeszte Mag Jogé folyóirat

10307

CÍM Bak

SZEMÉLY Bak

SZÓC P ügy s P budap egyet ta mi ügy oklev szerz e helyiér vas vezértitk bizto társ jogtanác i s biztosí kérdések Szerkeszt Ma Jog folyóira

1030

CÍ Ba

SZEMÉL Ba

SZÓ üg buda egye t m üg okle szer helyié va vezértit bizt tár jogtaná biztos kérdése Szerkesz M Jo folyóir