10313.htm

CÍMSZÓ: Balassa

SZEMÉLYNÉV: Balassa Benő

SZÓCIKK: B. Benő, közgazdasági író, szül. Zalakoppányban 1858. Megszerezte a polgári iskolai tanári oklevelet és 1897 óta a zalaegerszegi felső kereskedelmi iskola tanára és a kereskedelmi tanonciskola igazgatója volt. A napisajtóban és szakfolyóiratokban sok cikket és tanulmányt tett közzé különféle kereskedelmi és pénzügyi kérdésekről. Több tankönyve jelent meg takarékpénztárak, betegpénztárak, ipartestületek könyvelői számára. Főműve: Takarékpénztárak ellenőrzése.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 313. címszó a lexikon => 78. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10313.htm

CÍMSZÓ: Balassa

SZEMÉLYNÉV: Balassa Benő

SZÓCIKK: B. Benő, közgazdasági író, szül. Zalakoppányban 1858. Megszerezte a polgári iskolai tanári oklevelet és 1897 óta a zalaegerszegi felső kereskedelmi iskola tanára és a kereskedelmi tanonciskola igazgatója volt. A napisajtóban és szakfolyóiratokban sok cikket és tanulmányt tett közzé különféle kereskedelmi és pénzügyi kérdésekről. Több tankönyve jelent meg takarékpénztárak, betegpénztárak, ipartestületek könyvelői számára. Főműve: Takarékpénztárak ellenőrzése.

10313.ht

CÍMSZÓ Balass

SZEMÉLYNÉV Balass Ben

SZÓCIKK B Benő közgazdaság író szül Zalakoppányba 1858 Megszerezt polgár iskola tanár oklevele é 189 ót zalaegerszeg fels kereskedelm iskol tanár é kereskedelm tanonciskol igazgatój volt napisajtóba é szakfolyóiratokba so cikke é tanulmány tet közz különfél kereskedelm é pénzügy kérdésekről Töb tankönyv jelen me takarékpénztárak betegpénztárak ipartestülete könyvelő számára Főműve Takarékpénztára ellenőrzése

10313.h

CÍMSZ Balas

SZEMÉLYNÉ Balas Be

SZÓCIK Ben közgazdasá ír szü Zalakoppányb 185 Megszerez polgá iskol taná oklevel 18 ó zalaegersze fel kereskedel isko taná kereskedel tanoncisko igazgató vol napisajtób szakfolyóiratokb s cikk tanulmán te köz különfé kereskedel pénzüg kérdésekrő Tö tanköny jele m takarékpénztára betegpénztára ipartestület könyvel számár Főműv Takarékpénztár ellenőrzés

10313.

CÍMS Bala

SZEMÉLYN Bala B

SZÓCI Be közgazdas í sz Zalakoppány 18 Megszere polg isko tan okleve 1 zalaegersz fe kereskede isk tan kereskede tanoncisk igazgat vo napisajtó szakfolyóiratok cik tanulmá t kö különf kereskede pénzü kérdésekr T tankön jel takarékpénztár betegpénztár ipartestüle könyve számá Főmű Takarékpénztá ellenőrzé

10313

CÍM Bal

SZEMÉLY Bal

SZÓC B közgazda s Zalakoppán 1 Megszer pol isk ta oklev zalaegers f keresked is ta keresked tanoncis igazga v napisajt szakfolyóirato ci tanulm k külön keresked pénz kérdések tankö je takarékpénztá betegpénztá ipartestül könyv szám Főm Takarékpénzt ellenőrz

1031

CÍ Ba

SZEMÉL Ba

SZÓ közgazd Zalakoppá Megsze po is t okle zalaeger kereske i t kereske tanonci igazg napisaj szakfolyóirat c tanul külö kereske pén kérdése tank j takarékpénzt betegpénzt ipartestü köny szá Fő Takarékpénz ellenőr