10315.htm

CÍMSZÓ: Balassa

SZEMÉLYNÉV: Balassa Jenő

SZÓCIKK: B. Jenő, színművész, szül. Jászárokszálláson 1859 máj. 30., megh. Budapesten 1926. Gimnáziumi tanulmányai után a budapesti egyetem hallgatója, de később az Orsz. Színművészeti Akadémiának lett növendéke, majd vidéken színészkedett. A Vígszínháznak megnyitása óta (1896) haláláig tagja és egyszersmind a Színész egyesületnek tanára, majd igazgatója volt. Klasszikus és komikus szerepekben egyaránt kiváló s emellett ismert mesemondó is volt. Mint filantróp is tevékenykedett és részt vett a szocialista párt alapításában


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 315. címszó a lexikon => 78. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10315.htm

CÍMSZÓ: Balassa

SZEMÉLYNÉV: Balassa Jenő

SZÓCIKK: B. Jenő, színművész, szül. Jászárokszálláson 1859 máj. 30., megh. Budapesten 1926. Gimnáziumi tanulmányai után a budapesti egyetem hallgatója, de később az Orsz. Színművészeti Akadémiának lett növendéke, majd vidéken színészkedett. A Vígszínháznak megnyitása óta 1896 haláláig tagja és egyszersmind a Színész egyesületnek tanára, majd igazgatója volt. Klasszikus és komikus szerepekben egyaránt kiváló s emellett ismert mesemondó is volt. Mint filantróp is tevékenykedett és részt vett a szocialista párt alapításában

10315.ht

CÍMSZÓ Balass

SZEMÉLYNÉV Balass Jen

SZÓCIKK B Jenő színművész szül Jászárokszálláso 185 máj 30. megh Budapeste 1926 Gimnázium tanulmánya utá budapest egyete hallgatója d későb a Orsz Színművészet Akadémiána let növendéke maj vidéke színészkedett Vígszínházna megnyitás ót 189 halálái tagj é egyszersmin Színés egyesületne tanára maj igazgatój volt Klassziku é komiku szerepekbe egyarán kivál emellet ismer mesemond i volt Min filantró i tevékenykedet é rész vet szocialist pár alapításába

10315.h

CÍMSZ Balas

SZEMÉLYNÉ Balas Je

SZÓCIK Jen színművés szü Jászárokszállás 18 má 30 meg Budapest 192 Gimnáziu tanulmány ut budapes egyet hallgatój késő Ors Színművésze Akadémián le növendék ma vidék színészkedet Vígszínházn megnyitá ó 18 halálá tag egyszersmi Színé egyesületn tanár ma igazgató vol Klasszik komik szerepekb egyará kivá emelle isme mesemon vol Mi filantr tevékenykede rés ve szocialis pá alapításáb

10315.

CÍMS Bala

SZEMÉLYN Bala J

SZÓCI Je színművé sz Jászárokszállá 1 m 3 me Budapes 19 Gimnázi tanulmán u budape egye hallgató kés Or Színművész Akadémiá l növendé m vidé színészkede Vígszínház megnyit 1 halál ta egyszersm Szín egyesület taná m igazgat vo Klasszi komi szerepek egyar kiv emell ism mesemo vo M filant tevékenyked ré v szociali p alapításá

10315

CÍM Bal

SZEMÉLY Bal

SZÓC J színműv s Jászárokszáll m Budape 1 Gimnáz tanulmá budap egy hallgat ké O Színművés Akadémi növend vid színészked Vígszínhá megnyi halá t egyszers Szí egyesüle tan igazga v Klassz kom szerepe egya ki emel is mesem v filan tevékenyke r szocial alapítás

1031

CÍ Ba

SZEMÉL Ba

SZÓ színmű Jászárokszál Budap Gimná tanulm buda eg hallga k Színművé Akadém növen vi színészke Vígszính megny hal egyszer Sz egyesül ta igazg Klass ko szerep egy k eme i mese fila tevékenyk szocia alapítá