10316.htm

CÍMSZÓ: Balassa

SZEMÉLYNÉV: Balassa József

SZÓCIKK: B. József, író és hírlapíró, szül. Szegeden 1884-ben. A budapesti egyetemen jogot hallgatott, aztán hírlapíró lett. 1907-ben a Szeged és Vidéke felelős szerkesztője volt. Majd a fővárosba került, a Világ szerkesztőségébe. Művei: Magyar békeszerződés. (1920 és több kiadás); Csokonai Budapesten (1927); Kérdezz, felelek (1928); IV. Károly király (1926).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 316. címszó a lexikon => 78. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10316.htm

CÍMSZÓ: Balassa

SZEMÉLYNÉV: Balassa József

SZÓCIKK: B. József, író és hírlapíró, szül. Szegeden 1884-ben. A budapesti egyetemen jogot hallgatott, aztán hírlapíró lett. 1907-ben a Szeged és Vidéke felelős szerkesztője volt. Majd a fővárosba került, a Világ szerkesztőségébe. Művei: Magyar békeszerződés. 1920 és több kiadás ; Csokonai Budapesten 1927 ; Kérdezz, felelek 1928 ; IV. Károly király 1926 .

10316.ht

CÍMSZÓ Balass

SZEMÉLYNÉV Balass Józse

SZÓCIKK B József ír é hírlapíró szül Szegede 1884-ben budapest egyeteme jogo hallgatott aztá hírlapír lett 1907-be Szege é Vidék felelő szerkesztőj volt Maj fővárosb került Vilá szerkesztőségébe Művei Magya békeszerződés 192 é töb kiadá Csokona Budapeste 192 Kérdezz felele 192 IV Károl királ 192

10316.h

CÍMSZ Balas

SZEMÉLYNÉ Balas Józs

SZÓCIK Józse í hírlapír szü Szeged 1884-be budapes egyetem jog hallgatot azt hírlapí let 1907-b Szeg Vidé felel szerkesztő vol Ma főváros kerül Vil szerkesztőségéb Műve Magy békeszerződé 19 tö kiad Csokon Budapest 19 Kérdez felel 19 I Káro kirá 19

10316.

CÍMS Bala

SZEMÉLYN Bala Józ

SZÓCI Józs hírlapí sz Szege 1884-b budape egyete jo hallgato az hírlap le 1907- Sze Vid fele szerkeszt vo M főváro kerü Vi szerkesztőségé Műv Mag békeszerződ 1 t kia Csoko Budapes 1 Kérde fele 1 Kár kir 1

10316

CÍM Bal

SZEMÉLY Bal Jó

SZÓC Józ hírlap s Szeg 1884- budap egyet j hallgat a hírla l 1907 Sz Vi fel szerkesz v fővár ker V szerkesztőség Mű Ma békeszerző ki Csok Budape Kérd fel Ká ki

1031

CÍ Ba

SZEMÉL Ba J

SZÓ Jó hírla Sze 1884 buda egye hallga hírl 190 S V fe szerkes fővá ke szerkesztősé M M békeszerz k Cso Budap Kér fe K k