10319.htm

CÍMSZÓ: Bal-habájisz

SZÓCIKK: Bal-habájisz, (h.). A ház ura. A. kifejezés eredeti értelme az idők folyamán kiszélesedett. Nem csupán a ház urát értik alatta, de bármilyen vállalkozásnak, üzletnek vagy birtoknak, esetleg rendelkezési jognak a tulajdonosát is B.-nak nevezik. B. még általában a nős, tekintélyes és előkelő polgár. Nőnemű változata, de korumpáltan: «Balboszte», melynek jelentése ugyanaz. Szociális értelemben «polgár»-t jelent s az új Palesztina zsidó munkásai lebecsülő értelemben a burzsoát szokták «balbosz»-nak nevezni.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 319. címszó a lexikon => 78. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10319.htm

CÍMSZÓ: Bal-habájisz

SZÓCIKK: Bal-habájisz, h. . A ház ura. A. kifejezés eredeti értelme az idők folyamán kiszélesedett. Nem csupán a ház urát értik alatta, de bármilyen vállalkozásnak, üzletnek vagy birtoknak, esetleg rendelkezési jognak a tulajdonosát is B.-nak nevezik. B. még általában a nős, tekintélyes és előkelő polgár. Nőnemű változata, de korumpáltan: Balboszte , melynek jelentése ugyanaz. Szociális értelemben polgár -t jelent s az új Palesztina zsidó munkásai lebecsülő értelemben a burzsoát szokták balbosz -nak nevezni.

10319.ht

CÍMSZÓ Bal-habájis

SZÓCIKK Bal-habájisz h há ura A kifejezé eredet értelm a idő folyamá kiszélesedett Ne csupá há urá érti alatta d bármilye vállalkozásnak üzletne vag birtoknak esetle rendelkezés jogna tulajdonosá i B.-na nevezik B mé általába nős tekintélye é előkel polgár Nőnem változata d korumpáltan Balboszt melyne jelentés ugyanaz Szociáli értelembe polgá - jelen a ú Palesztin zsid munkása lebecsül értelembe burzsoá szoktá balbos -na nevezni

10319.h

CÍMSZ Bal-habáji

SZÓCIK Bal-habájis h ur kifejez erede értel id folyam kiszélesedet N csup h ur ért alatt bármily vállalkozásna üzletn va birtokna esetl rendelkezé jogn tulajdonos B.-n nevezi m általáb nő tekintély előke polgá Nőne változat korumpálta Balbosz melyn jelenté ugyana Szociál értelemb polg jele Paleszti zsi munkás lebecsü értelemb burzso szokt balbo -n nevezn

10319.

CÍMS Bal-habáj

SZÓCI Bal-habáji u kifeje ered érte i folya kiszélesede csu u ér alat bármil vállalkozásn üzlet v birtokn eset rendelkez jog tulajdono B.- nevez általá n tekintél elők polg Nőn változa korumpált Balbos mely jelent ugyan Szociá értelem pol jel Paleszt zs munká lebecs értelem burzs szok balb - nevez

10319

CÍM Bal-habá

SZÓC Bal-habáj kifej ere ért foly kiszélesed cs é ala bármi vállalkozás üzle birtok ese rendelke jo tulajdon B. neve által tekinté elő pol Nő változ korumpál Balbo mel jelen ugya Szoci értele po je Palesz z munk lebec értele burz szo bal neve

1031

CÍ Bal-hab

SZÓ Bal-habá kife er ér fol kiszélese c al bárm vállalkozá üzl birto es rendelk j tulajdo B nev álta tekint el po N válto korumpá Balb me jele ugy Szoc értel p j Pales mun lebe értel bur sz ba nev