10328.htm

CÍMSZÓ: Bal-darsan

SZÓCIKK: Bal-darsan, (h.) Vándorprédikátor. Mint neve is mutatja, a B. városról városra, faluról falura vándorol s abból tengeti életét, hogy morális célzatú, gyakran vaskos humorú szónoklatot intéz a néphez. A múlt században nagyon gyakoriak voltak minden országban, ezek a zsidó világhumort terjesztő B.-ok, akik között legismertebb és legkedveltebb a XVIII. század végén élt rajeci «rebbe» volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 328. címszó a lexikon => 79. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10328.htm

CÍMSZÓ: Bal-darsan

SZÓCIKK: Bal-darsan, h. Vándorprédikátor. Mint neve is mutatja, a B. városról városra, faluról falura vándorol s abból tengeti életét, hogy morális célzatú, gyakran vaskos humorú szónoklatot intéz a néphez. A múlt században nagyon gyakoriak voltak minden országban, ezek a zsidó világhumort terjesztő B.-ok, akik között legismertebb és legkedveltebb a XVIII. század végén élt rajeci rebbe volt.

10328.ht

CÍMSZÓ Bal-darsa

SZÓCIKK Bal-darsan h Vándorprédikátor Min nev i mutatja B városró városra faluró falur vándoro abbó tenget életét hog moráli célzatú gyakra vasko humor szónoklato inté néphez múl századba nagyo gyakoria volta minde országban eze zsid világhumor terjeszt B.-ok aki közöt legismerteb é legkedvelteb XVIII száza végé él rajec rebb volt

10328.h

CÍMSZ Bal-dars

SZÓCIK Bal-darsa Vándorprédikáto Mi ne mutatj városr városr falur falu vándor abb tenge életé ho morál célzat gyakr vask humo szónoklat int néphe mú századb nagy gyakori volt mind országba ez zsi világhumo terjesz B.-o ak közö legismerte legkedvelte XVII száz vég é raje reb vol

10328.

CÍMS Bal-dar

SZÓCI Bal-dars Vándorprédikát M n mutat város város falu fal vándo ab teng élet h morá célza gyak vas hum szónokla in néph m század nag gyakor vol min országb e zs világhum terjes B.- a köz legismert legkedvelt XVI szá vé raj re vo

10328

CÍM Bal-da

SZÓC Bal-dar Vándorprédiká muta váro váro fal fa vánd a ten éle mor célz gya va hu szónokl i nép száza na gyako vo mi ország z világhu terje B. kö legismer legkedvel XV sz v ra r v

1032

CÍ Bal-d

SZÓ Bal-da Vándorprédik mut vár vár fa f ván te él mo cél gy v h szónok né száz n gyak v m orszá világh terj B k legisme legkedve X s r