10330.htm

CÍMSZÓ: Bále-emunó

SZÓCIKK: Bále-emunó, (h.). Erős hitű személyiségek. Általában olyan embereket jelöl ez a kifejezés, akik telve vannak hittel, hűséggel és becsületességgel. Ha ezek hiányzanak Izraelből, akkor kétséges, hogy fennmaradhat-e a nép (Jeremiás 7, 28.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 330. címszó a lexikon => 79. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10330.htm

CÍMSZÓ: Bále-emunó

SZÓCIKK: Bále-emunó, h. . Erős hitű személyiségek. Általában olyan embereket jelöl ez a kifejezés, akik telve vannak hittel, hűséggel és becsületességgel. Ha ezek hiányzanak Izraelből, akkor kétséges, hogy fennmaradhat-e a nép Jeremiás 7, 28.

10330.ht

CÍMSZÓ Bále-emun

SZÓCIKK Bále-emunó h Erő hit személyiségek Általába olya embereke jelö e kifejezés aki telv vanna hittel hűségge é becsületességgel H eze hiányzana Izraelből akko kétséges hog fennmaradhat- né Jeremiá 7 28

10330.h

CÍMSZ Bále-emu

SZÓCIK Bále-emun Er hi személyisége Általáb oly emberek jel kifejezé ak tel vann hitte hűségg becsületességge ez hiányzan Izraelbő akk kétsége ho fennmaradhat n Jeremi 2

10330.

CÍMS Bále-em

SZÓCI Bále-emu E h személyiség Általá ol embere je kifejez a te van hitt hűség becsületességg e hiányza Izraelb ak kétség h fennmaradha Jerem

10330

CÍM Bále-e

SZÓC Bále-em személyisé Által o ember j kifeje t va hit hűsé becsületesség hiányz Izrael a kétsé fennmaradh Jere

1033

CÍ Bále-

SZÓ Bále-e személyis Álta embe kifej v hi hűs becsületessé hiány Izrae kéts fennmarad Jer