10332.htm

CÍMSZÓ: Bálint

SZEMÉLYNÉV: Bálint Arthur

SZÓCIKK: B. Arthur, ügyvéd, hírlapíró, szül. Budapesten 1888 jan. 20. A budapesti egyetemen szerzett ügyvédi oklevelet. Sokáig hírlapíró, fővárosi napilapok munkatársa volt. Szerkesztette az Új Hírek c. napilapot. Tagja a budapesti Ügyvédi Kamara választmányának és ügyésze a Magyar Újságíró Egyesületnek. Jogtudományi szaklapoknak állandó munkatársa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 332. címszó a lexikon => 80. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10332.htm

CÍMSZÓ: Bálint

SZEMÉLYNÉV: Bálint Arthur

SZÓCIKK: B. Arthur, ügyvéd, hírlapíró, szül. Budapesten 1888 jan. 20. A budapesti egyetemen szerzett ügyvédi oklevelet. Sokáig hírlapíró, fővárosi napilapok munkatársa volt. Szerkesztette az Új Hírek c. napilapot. Tagja a budapesti Ügyvédi Kamara választmányának és ügyésze a Magyar Újságíró Egyesületnek. Jogtudományi szaklapoknak állandó munkatársa.

10332.ht

CÍMSZÓ Bálin

SZEMÉLYNÉV Bálin Arthu

SZÓCIKK B Arthur ügyvéd hírlapíró szül Budapeste 188 jan 20 budapest egyeteme szerzet ügyvéd oklevelet Sokái hírlapíró főváros napilapo munkatárs volt Szerkesztett a Ú Híre c napilapot Tagj budapest Ügyvéd Kamar választmányána é ügyész Magya Újságír Egyesületnek Jogtudomány szaklapokna álland munkatársa

10332.h

CÍMSZ Báli

SZEMÉLYNÉ Báli Arth

SZÓCIK Arthu ügyvé hírlapír szü Budapest 18 ja 2 budapes egyetem szerze ügyvé oklevele Soká hírlapír főváro napilap munkatár vol Szerkesztet Hír napilapo Tag budapes Ügyvé Kama választmányán ügyés Magy Újságí Egyesületne Jogtudomán szaklapokn állan munkatárs

10332.

CÍMS Bál

SZEMÉLYN Bál Art

SZÓCI Arth ügyv hírlapí sz Budapes 1 j budape egyete szerz ügyv oklevel Sok hírlapí fővár napila munkatá vo Szerkeszte Hí napilap Ta budape Ügyv Kam választmányá ügyé Mag Újság Egyesületn Jogtudomá szaklapok álla munkatár

10332

CÍM Bá

SZEMÉLY Bá Ar

SZÓC Art ügy hírlap s Budape budap egyet szer ügy okleve So hírlap fővá napil munkat v Szerkeszt H napila T budap Ügy Ka választmány ügy Ma Újsá Egyesület Jogtudom szaklapo áll munkatá

1033

CÍ B

SZEMÉL B A

SZÓ Ar üg hírla Budap buda egye sze üg oklev S hírla főv napi munka Szerkesz napil buda Üg K választmán üg M Újs Egyesüle Jogtudo szaklap ál munkat