10335.htm

CÍMSZÓ: Bálint

SZEMÉLYNÉV: Bálint Jenő

SZÓCIKK: B. Jenő, művészeti író, szül. Budapesten, 1889. B. Rezső festő (l. o.) testvéröccse. A világháború előtt hivatalnok volt, 1922. Dénes Lajossal (l. o.) a Helikon kiállítási szalon egyik művészeti igazgatója, majd 1923. az Alkotás-Művészház művészeti igazgatója lett. Ő állította ki először Nagy Balogh János ismeretlenül elhalt festő képeit a Helikonban s írt róla az Elek Artúr által szerkesztett emlékkönyvbe: N. B. J. élete és művészete c. alatt; kiállította Benedek Péter földmíves festő munkáit és az Alkotás-Művészházban. 1926-tól fogva, szerkeszti a Magyar Művészeti János művészete (1927. a Magyar Művészeti Könyvtárban), ezeken kívül egy novellás kötet Ópium címmel (1914).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 335. címszó a lexikon => 80. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10335.htm

CÍMSZÓ: Bálint

SZEMÉLYNÉV: Bálint Jenő

SZÓCIKK: B. Jenő, művészeti író, szül. Budapesten, 1889. B. Rezső festő l. o. testvéröccse. A világháború előtt hivatalnok volt, 1922. Dénes Lajossal l. o. a Helikon kiállítási szalon egyik művészeti igazgatója, majd 1923. az Alkotás-Művészház művészeti igazgatója lett. Ő állította ki először Nagy Balogh János ismeretlenül elhalt festő képeit a Helikonban s írt róla az Elek Artúr által szerkesztett emlékkönyvbe: N. B. J. élete és művészete c. alatt; kiállította Benedek Péter földmíves festő munkáit és az Alkotás-Művészházban. 1926-tól fogva, szerkeszti a Magyar Művészeti János művészete 1927. a Magyar Művészeti Könyvtárban , ezeken kívül egy novellás kötet Ópium címmel 1914 .

10335.ht

CÍMSZÓ Bálin

SZEMÉLYNÉV Bálin Jen

SZÓCIKK B Jenő művészet író szül Budapesten 1889 B Rezs fest l o testvéröccse világhábor előt hivatalno volt 1922 Déne Lajossa l o Heliko kiállítás szalo egyi művészet igazgatója maj 1923 a Alkotás-Művészhá művészet igazgatój lett állított k előszö Nag Balog Jáno ismeretlenü elhal fest képei Helikonba ír ról a Ele Artú álta szerkesztet emlékkönyvbe N B J élet é művészet c alatt kiállított Benede Péte földmíve fest munkái é a Alkotás-Művészházban 1926-tó fogva szerkeszt Magya Művészet Jáno művészet 1927 Magya Művészet Könyvtárba ezeke kívü eg novellá köte Ópiu címme 191

10335.h

CÍMSZ Báli

SZEMÉLYNÉ Báli Je

SZÓCIK Jen művésze ír szü Budapeste 188 Rez fes testvéröccs világhábo elő hivataln vol 192 Dén Lajoss Helik kiállítá szal egy művésze igazgatój ma 192 Alkotás-Művészh művésze igazgató let állítot elősz Na Balo Ján ismeretlen elha fes képe Helikonb í ró El Art ált szerkeszte emlékkönyvb éle művésze alat kiállítot Bened Pét földmív fes munká Alkotás-Művészházba 1926-t fogv szerkesz Magy Művésze Ján művésze 192 Magy Művésze Könyvtárb ezek kív e novell köt Ópi címm 19

10335.

CÍMS Bál

SZEMÉLYN Bál J

SZÓCI Je művész í sz Budapest 18 Re fe testvéröcc világháb el hivatal vo 19 Dé Lajos Heli kiállít sza eg művész igazgató m 19 Alkotás-Művész művész igazgat le állíto elős N Bal Já ismeretle elh fe kép Helikon r E Ar ál szerkeszt emlékkönyv él művész ala kiállíto Bene Pé földmí fe munk Alkotás-Művészházb 1926- fog szerkes Mag Művész Já művész 19 Mag Művész Könyvtár eze kí novel kö Óp cím 1

10335

CÍM Bá

SZEMÉLY Bá

SZÓC J művés s Budapes 1 R f testvéröc világhá e hivata v 1 D Lajo Hel kiállí sz e művés igazgat 1 Alkotás-Művés művés igazga l állít elő Ba J ismeretl el f ké Heliko A á szerkesz emlékköny é művés al kiállít Ben P földm f mun Alkotás-Művészház 1926 fo szerke Ma Művés J művés 1 Ma Művés Könyvtá ez k nove k Ó cí

1033

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ művé Budape testvérö világh hivat Laj He kiáll s művé igazga Alkotás-Művé művé igazg állí el B ismeret e k Helik szerkes emlékkön művé a kiállí Be föld mu Alkotás-Művészhá 192 f szerk M Művé művé M Művé Könyvt e nov c