10336.htm

CÍMSZÓ: Bálint

SZEMÉLYNÉV: Bálint Lajos

SZÓCIKK: B. Lajos*, író, szül. 1886. Előbb a Magyar Hírlap, majd a Világ színházi kritikusa volt. 1914-ben többedmagával megalapította a Thalia- társaságot, 1915. pedig a Nemzeti Színház titkára és dramaturgja lett, egyszersmind irodalmi vezetője volt a Genius-könyvkiadó társaságnak. Sok regényt és drámát fordított magyarra. Önállóan megjelent kötete: láncosok és artisták, Tanulmányok. (1920)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 336. címszó a lexikon => 80. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10336.htm

CÍMSZÓ: Bálint

SZEMÉLYNÉV: Bálint Lajos

SZÓCIKK: B. Lajos*, író, szül. 1886. Előbb a Magyar Hírlap, majd a Világ színházi kritikusa volt. 1914-ben többedmagával megalapította a Thalia- társaságot, 1915. pedig a Nemzeti Színház titkára és dramaturgja lett, egyszersmind irodalmi vezetője volt a Genius-könyvkiadó társaságnak. Sok regényt és drámát fordított magyarra. Önállóan megjelent kötete: láncosok és artisták, Tanulmányok. 1920

10336.ht

CÍMSZÓ Bálin

SZEMÉLYNÉV Bálin Lajo

SZÓCIKK B Lajos* író szül 1886 Előb Magya Hírlap maj Vilá színház kritikus volt 1914-be többedmagáva megalapított Thalia társaságot 1915 pedi Nemzet Színhá titkár é dramaturgj lett egyszersmin irodalm vezetőj vol Genius-könyvkiad társaságnak So regény é drámá fordítot magyarra Önállóa megjelen kötete láncoso é artisták Tanulmányok 192

10336.h

CÍMSZ Báli

SZEMÉLYNÉ Báli Laj

SZÓCIK Lajos ír szü 188 Elő Magy Hírla ma Vil színhá kritiku vol 1914-b többedmagáv megalapítot Thali társaságo 191 ped Nemze Szính titká dramaturg let egyszersmi irodal vezető vo Genius-könyvkia társaságna S regén drám fordíto magyarr Önálló megjele kötet láncos artistá Tanulmányo 19

10336.

CÍMS Bál

SZEMÉLYN Bál La

SZÓCI Lajo í sz 18 El Mag Hírl m Vi szính kritik vo 1914- többedmagá megalapíto Thal társaság 19 pe Nemz Szín titk dramatur le egyszersm iroda vezet v Genius-könyvki társaságn regé drá fordít magyar Önáll megjel köte lánco artist Tanulmány 1

10336

CÍM Bá

SZEMÉLY Bá L

SZÓC Laj s 1 E Ma Hír V szín kriti v 1914 többedmag megalapít Tha társasá 1 p Nem Szí tit dramatu l egyszers irod veze Genius-könyvk társaság reg dr fordí magya Önál megje köt lánc artis Tanulmán

1033

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ La M Hí szí krit 191 többedma megalapí Th társas Ne Sz ti dramat egyszer iro vez Genius-könyv társasá re d ford magy Öná megj kö lán arti Tanulmá