10337.htm

CÍMSZÓ: Bálint

SZEMÉLYNÉV: Bálint Rezső

SZÓCIKK: B. Rezső*, orvosprofesszor, szül. Budapesten 1874. okt. 22. A budapesti egyetemen tanult s Korányi Frigyes asszisztense, majd 1910. magántanár lett, 1916. pedig kinevezték ny. rendes egyetemi tanárnak és az I. sz. belgyógyászati klinika igazgatójának. Nagyobb, önállóan megjelent művei: Diaetetikai vezérfonal (1924); A cukorbetegségek és az insulin (1917); Ulcus- problem und Säuregasengleichgewicht, ezenkívül pedig számos értekezése jelent meg bel- és külföldi szaklapokban, főleg a szív- és idegrendszer megbetegedésiről


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 337. címszó a lexikon => 80. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10337.htm

CÍMSZÓ: Bálint

SZEMÉLYNÉV: Bálint Rezső

SZÓCIKK: B. Rezső*, orvosprofesszor, szül. Budapesten 1874. okt. 22. A budapesti egyetemen tanult s Korányi Frigyes asszisztense, majd 1910. magántanár lett, 1916. pedig kinevezték ny. rendes egyetemi tanárnak és az I. sz. belgyógyászati klinika igazgatójának. Nagyobb, önállóan megjelent művei: Diaetetikai vezérfonal 1924 ; A cukorbetegségek és az insulin 1917 ; Ulcus- problem und Säuregasengleichgewicht, ezenkívül pedig számos értekezése jelent meg bel- és külföldi szaklapokban, főleg a szív- és idegrendszer megbetegedésiről

10337.ht

CÍMSZÓ Bálin

SZEMÉLYNÉV Bálin Rezs

SZÓCIKK B Rezső* orvosprofesszor szül Budapeste 1874 okt 22 budapest egyeteme tanul Korány Frigye asszisztense maj 1910 magántaná lett 1916 pedi kinevezté ny rende egyetem tanárna é a I sz belgyógyászat klinik igazgatójának Nagyobb önállóa megjelen művei Diaetetika vezérfona 192 cukorbetegsége é a insuli 191 Ulcus proble un Säuregasengleichgewicht ezenkívü pedi számo értekezés jelen me bel é külföld szaklapokban főle szív é idegrendsze megbetegedésirő

10337.h

CÍMSZ Báli

SZEMÉLYNÉ Báli Rez

SZÓCIK Rezső orvosprofesszo szü Budapest 187 ok 2 budapes egyetem tanu Korán Frigy asszisztens ma 191 magántan let 191 ped kinevezt n rend egyete tanárn s belgyógyásza klini igazgatójána Nagyob önálló megjele műve Diaetetik vezérfon 19 cukorbetegség insul 19 Ulcu probl u Säuregasengleichgewich ezenkív ped szám értekezé jele m be külföl szaklapokba fől szí idegrendsz megbetegedésir

10337.

CÍMS Bál

SZEMÉLYN Bál Re

SZÓCI Rezs orvosprofessz sz Budapes 18 o budape egyete tan Korá Frig assziszten m 19 magánta le 19 pe kinevez ren egyet tanár belgyógyász klin igazgatóján Nagyo önáll megjel műv Diaeteti vezérfo 1 cukorbetegsé insu 1 Ulc prob Säuregasengleichgewic ezenkí pe szá értekez jel b külfö szaklapokb fő sz idegrends megbetegedési

10337

CÍM Bá

SZEMÉLY Bá R

SZÓC Rez orvosprofess s Budape 1 budap egyet ta Kor Fri assziszte 1 magánt l 1 p kineve re egye taná belgyógyás kli igazgatójá Nagy önál megje mű Diaetet vezérf cukorbetegs ins Ul pro Säuregasengleichgewi ezenk p sz érteke je külf szaklapok f s idegrend megbetegedés

1033

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ Re orvosprofes Budap buda egye t Ko Fr assziszt magán kinev r egy tan belgyógyá kl igazgatój Nag öná megj m Diaete vezér cukorbeteg in U pr Säuregasengleichgew ezen s értek j kül szaklapo idegren megbetegedé