10342.htm

CÍMSZÓ: Balkányi

SZEMÉLYNÉV: Balkányi S Mihály

SZÓCIKK: B. S. Mihály, nőgyógyász, szül. Nagykaposon 1891. A budapesti egyetem elvégzése után a müncheni női klinika asszisztense, majd a budapesti Bakács-téri klinika segédorvosa volt. Jelenleg a budai izr. hitközség nyilvános rendelőjének nőgyógyász főorvosa. Számos előadást tartott és szaklapokban több nőgyógyászati és szülészeti kérdésekkel foglalkozó tanulmánya jelent meg


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 342. címszó a lexikon => 81. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10342.htm

CÍMSZÓ: Balkányi

SZEMÉLYNÉV: Balkányi S Mihály

SZÓCIKK: B. S. Mihály, nőgyógyász, szül. Nagykaposon 1891. A budapesti egyetem elvégzése után a müncheni női klinika asszisztense, majd a budapesti Bakács-téri klinika segédorvosa volt. Jelenleg a budai izr. hitközség nyilvános rendelőjének nőgyógyász főorvosa. Számos előadást tartott és szaklapokban több nőgyógyászati és szülészeti kérdésekkel foglalkozó tanulmánya jelent meg

10342.ht

CÍMSZÓ Balkány

SZEMÉLYNÉV Balkány Mihál

SZÓCIKK B S Mihály nőgyógyász szül Nagykaposo 1891 budapest egyete elvégzés utá münchen nő klinik asszisztense maj budapest Bakács-tér klinik segédorvos volt Jelenle buda izr hitközsé nyilváno rendelőjéne nőgyógyás főorvosa Számo előadás tartot é szaklapokba töb nőgyógyászat é szülészet kérdésekke foglalkoz tanulmány jelen me

10342.h

CÍMSZ Balkán

SZEMÉLYNÉ Balkán Mihá

SZÓCIK Mihál nőgyógyás szü Nagykapos 189 budapes egyet elvégzé ut münche n klini asszisztens ma budapes Bakács-té klini segédorvo vol Jelenl bud iz hitközs nyilván rendelőjén nőgyógyá főorvos Szám előadá tarto szaklapokb tö nőgyógyásza szülésze kérdésekk foglalko tanulmán jele m

10342.

CÍMS Balká

SZEMÉLYN Balká Mih

SZÓCI Mihá nőgyógyá sz Nagykapo 18 budape egye elvégz u münch klin assziszten m budape Bakács-t klin segédorv vo Jelen bu i hitköz nyilvá rendelőjé nőgyógy főorvo Szá előad tart szaklapok t nőgyógyász szülész kérdések foglalk tanulmá jel

10342

CÍM Balk

SZEMÉLY Balk Mi

SZÓC Mih nőgyógy s Nagykap 1 budap egy elvég münc kli assziszte budap Bakács- kli segédor v Jele b hitkö nyilv rendelőj nőgyóg főorv Sz előa tar szaklapo nőgyógyás szülés kérdése foglal tanulm je

1034

CÍ Bal

SZEMÉL Bal M

SZÓ Mi nőgyóg Nagyka buda eg elvé mün kl assziszt buda Bakács kl segédo Jel hitk nyil rendelő nőgyó főor S elő ta szaklap nőgyógyá szülé kérdés fogla tanul j