10343.htm

CÍMSZÓ: Balla

SZEMÉLYNÉV: Balla Böske

SZÓCIKK: Balla, 1.Böske (Fáskerti Tiborné), író, Aradon él. Megjelent művei: Színek, hangulatok (verseskötet); Vihar a pusztában és Úri kamaszok (regények). A kolozsvári Keleti Újság novellapályázatán első díjat nyert


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 343. címszó a lexikon => 81. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10343.htm

CÍMSZÓ: Balla

SZEMÉLYNÉV: Balla Böske

SZÓCIKK: Balla, 1.Böske Fáskerti Tiborné , író, Aradon él. Megjelent művei: Színek, hangulatok verseskötet ; Vihar a pusztában és Úri kamaszok regények . A kolozsvári Keleti Újság novellapályázatán első díjat nyert

10343.ht

CÍMSZÓ Ball

SZEMÉLYNÉV Ball Bösk

SZÓCIKK Balla 1.Bösk Fáskert Tiborn író Arado él Megjelen művei Színek hangulato versesköte Viha pusztába é Úr kamaszo regénye kolozsvár Kelet Újsá novellapályázatá els díja nyer

10343.h

CÍMSZ Bal

SZEMÉLYNÉ Bal Bös

SZÓCIK Ball 1.Bös Fásker Tibor ír Arad é Megjele műve Színe hangulat versesköt Vih pusztáb Ú kamasz regény kolozsvá Kele Újs novellapályázat el díj nye

10343.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Bö

SZÓCI Bal 1.Bö Fáske Tibo í Ara Megjel műv Szín hangula verseskö Vi pusztá kamas regén kolozsv Kel Új novellapályáza e dí ny

10343

CÍM B

SZEMÉLY B B

SZÓC Ba 1.B Fásk Tib Ar Megje mű Szí hangul versesk V puszt kama regé kolozs Ke Ú novellapályáz d n

1034SZEMÉL

SZÓ B 1. Fás Ti A Megj m Sz hangu verses pusz kam reg koloz K novellapályá