10345.htm

CÍMSZÓ: Balla

SZEMÉLYNÉV: Balla Frigyes

SZÓCIKK: B. Frigyes, festőművész, B. Ignác író (l. o.) öccse. A bécsi és a müncheni képzőművészeti akadémián tanult Bécsben elnyerte a Dessauer-díjat. Több ízben kiállított Budapesten a Műcsarnokban. Portrékat és figurális kompozíciókat fest. Szent Borbála a tengerészek védőszentje c. képe Horthy Miklós kormányzó tulajdonában van. Festőiskolája van Aradon.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 345. címszó a lexikon => 81. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10345.htm

CÍMSZÓ: Balla

SZEMÉLYNÉV: Balla Frigyes

SZÓCIKK: B. Frigyes, festőművész, B. Ignác író l. o. öccse. A bécsi és a müncheni képzőművészeti akadémián tanult Bécsben elnyerte a Dessauer-díjat. Több ízben kiállított Budapesten a Műcsarnokban. Portrékat és figurális kompozíciókat fest. Szent Borbála a tengerészek védőszentje c. képe Horthy Miklós kormányzó tulajdonában van. Festőiskolája van Aradon.

10345.ht

CÍMSZÓ Ball

SZEMÉLYNÉV Ball Frigye

SZÓCIKK B Frigyes festőművész B Igná ír l o öccse bécs é münchen képzőművészet akadémiá tanul Bécsbe elnyert Dessauer-díjat Töb ízbe kiállítot Budapeste Műcsarnokban Portréka é figuráli kompozícióka fest Szen Borbál tengerésze védőszentj c kép Horth Mikló kormányz tulajdonába van Festőiskoláj va Aradon

10345.h

CÍMSZ Bal

SZEMÉLYNÉ Bal Frigy

SZÓCIK Frigye festőművés Ign í öccs béc münche képzőművésze akadémi tanu Bécsb elnyer Dessauer-díja Tö ízb kiállíto Budapest Műcsarnokba Portrék figurál kompozíciók fes Sze Borbá tengerész védőszent ké Hort Mikl kormány tulajdonáb va Festőiskolá v Arado

10345.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Frig

SZÓCI Frigy festőművé Ig öcc bé münch képzőművész akadém tan Bécs elnye Dessauer-díj T íz kiállít Budapes Műcsarnokb Portré figurá kompozíció fe Sz Borb tengerés védőszen k Hor Mik kormán tulajdoná v Festőiskol Arad

10345

CÍM B

SZEMÉLY B Fri

SZÓC Frig festőműv I öc b münc képzőművés akadé ta Béc elny Dessauer-dí í kiállí Budape Műcsarnok Portr figur kompozíci f S Bor tengeré védősze Ho Mi kormá tulajdon Festőisko Ara

1034SZEMÉL Fr

SZÓ Fri festőmű ö mün képzőművé akad t Bé eln Dessauer-d kiáll Budap Műcsarno Port figu kompozíc Bo tenger védősz H M korm tulajdo Festőisk Ar