10347.htm

CÍMSZÓ: Balla

SZEMÉLYNÉV: Balla Miklós

SZÓCIKK: B. Miklós, költő, szül. Abádszalókon 1874., megh. Budapesten 1912. A Kisfaludy- Társaság a Bulyovszky-díjjal jutalmazta Rútacska c. költői elbeszélését, az Akadémia pedig a Farkas- Raskó-díjjal Királyhágón c. költeményét. Verseit erős formaérzék, kedves magyarosság, őszinte közvetlenség jellemzi. Önálló művei: Versek (1899); Költemények (1901); Tilalomfa (1906); A tolvaj és egyéb költemények (1910); Nagy idők tanúja (dramolet, 1910)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 347. címszó a lexikon => 81. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10347.htm

CÍMSZÓ: Balla

SZEMÉLYNÉV: Balla Miklós

SZÓCIKK: B. Miklós, költő, szül. Abádszalókon 1874., megh. Budapesten 1912. A Kisfaludy- Társaság a Bulyovszky-díjjal jutalmazta Rútacska c. költői elbeszélését, az Akadémia pedig a Farkas- Raskó-díjjal Királyhágón c. költeményét. Verseit erős formaérzék, kedves magyarosság, őszinte közvetlenség jellemzi. Önálló művei: Versek 1899 ; Költemények 1901 ; Tilalomfa 1906 ; A tolvaj és egyéb költemények 1910 ; Nagy idők tanúja dramolet, 1910

10347.ht

CÍMSZÓ Ball

SZEMÉLYNÉV Ball Mikló

SZÓCIKK B Miklós költő szül Abádszalóko 1874. megh Budapeste 1912 Kisfaludy Társasá Bulyovszky-díjja jutalmazt Rútacsk c költő elbeszélését a Akadémi pedi Farkas Raskó-díjja Királyhágó c költeményét Versei erő formaérzék kedve magyarosság őszint közvetlensé jellemzi Önáll művei Verse 189 Költeménye 190 Tilalomf 190 tolva é egyé költeménye 191 Nag idő tanúj dramolet 191

10347.h

CÍMSZ Bal

SZEMÉLYNÉ Bal Mikl

SZÓCIK Mikló költ szü Abádszalók 1874 meg Budapest 191 Kisfalud Társas Bulyovszky-díjj jutalmaz Rútacs költ elbeszélésé Akadém ped Farka Raskó-díjj Királyhág költeményé Verse er formaérzé kedv magyarossá őszin közvetlens jellemz Önál műve Vers 18 Költemény 19 Tilalom 19 tolv egy költemény 19 Na id tanú dramole 19

10347.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Mik

SZÓCI Mikl köl sz Abádszaló 187 me Budapes 19 Kisfalu Társa Bulyovszky-díj jutalma Rútac köl elbeszélés Akadé pe Fark Raskó-díj Királyhá költemény Vers e formaérz ked magyaross őszi közvetlen jellem Öná műv Ver 1 Költemén 1 Tilalo 1 tol eg költemén 1 N i tan dramol 1

10347

CÍM B

SZEMÉLY B Mi

SZÓC Mik kö s Abádszal 18 m Budape 1 Kisfal Társ Bulyovszky-dí jutalm Rúta kö elbeszélé Akad p Far Raskó-dí Királyh költemén Ver formaér ke magyaros ősz közvetle jelle Ön mű Ve Költemé Tilal to e költemé ta dramo

1034SZEMÉL M

SZÓ Mi k Abádsza 1 Budap Kisfa Tár Bulyovszky-d jutal Rút k elbeszél Aka Fa Raskó-d Király költemé Ve formaé k magyaro ős közvetl jell Ö m V Költem Tila t költem t dram