10348.htm

CÍMSZÓ: Balla

SZEMÉLYNÉV: Balla Vilmos

SZÓCIKK: B. Vilmos, közgazdász és hírlapíró, szül. Budapesten 1862. A Kereskedelmi Akadémiát u. o. végezte, majd újságírói pályára lépett és a Pesti Hírlap belső munkatársa lett. Önállóan megjelent művei: A gabonatőzsde reformja (1896); A megreformált börze (1897); Az új mezőgazdasági vámok (1905); Fuchsné naplója (1906); Utazás a tőzsdeválasztás körül (1907); Termésstatisztika (1911); A gabonatőzsde romjain (1918); A mindennapi kenyér (1920); A vadember (1922); II. Gergely (1924); A hatvanhetes idők közgazdasága (1926); A kávéforrás (1927).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 348. címszó a lexikon => 81. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10348.htm

CÍMSZÓ: Balla

SZEMÉLYNÉV: Balla Vilmos

SZÓCIKK: B. Vilmos, közgazdász és hírlapíró, szül. Budapesten 1862. A Kereskedelmi Akadémiát u. o. végezte, majd újságírói pályára lépett és a Pesti Hírlap belső munkatársa lett. Önállóan megjelent művei: A gabonatőzsde reformja 1896 ; A megreformált börze 1897 ; Az új mezőgazdasági vámok 1905 ; Fuchsné naplója 1906 ; Utazás a tőzsdeválasztás körül 1907 ; Termésstatisztika 1911 ; A gabonatőzsde romjain 1918 ; A mindennapi kenyér 1920 ; A vadember 1922 ; II. Gergely 1924 ; A hatvanhetes idők közgazdasága 1926 ; A kávéforrás 1927 .

10348.ht

CÍMSZÓ Ball

SZEMÉLYNÉV Ball Vilmo

SZÓCIKK B Vilmos közgazdás é hírlapíró szül Budapeste 1862 Kereskedelm Akadémiá u o végezte maj újságíró pályár lépet é Pest Hírla bels munkatárs lett Önállóa megjelen művei gabonatőzsd reformj 189 megreformál börz 189 A ú mezőgazdaság vámo 190 Fuchsn naplój 190 Utazá tőzsdeválasztá körü 190 Termésstatisztik 191 gabonatőzsd romjai 191 mindennap kenyé 192 vadembe 192 II Gergel 192 hatvanhete idő közgazdaság 192 kávéforrá 192

10348.h

CÍMSZ Bal

SZEMÉLYNÉ Bal Vilm

SZÓCIK Vilmo közgazdá hírlapír szü Budapest 186 Kereskedel Akadémi végezt ma újságír pályá lépe Pes Hírl bel munkatár let Önálló megjele műve gabonatőzs reform 18 megreformá bör 18 mezőgazdasá vám 19 Fuchs napló 19 Utaz tőzsdeválaszt kör 19 Termésstatiszti 19 gabonatőzs romja 19 mindenna keny 19 vademb 19 I Gerge 19 hatvanhet id közgazdasá 19 kávéforr 19

10348.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Vil

SZÓCI Vilm közgazd hírlapí sz Budapes 18 Kereskede Akadém végez m újságí pály lép Pe Hír be munkatá le Önáll megjel műv gabonatőz refor 1 megreform bö 1 mezőgazdas vá 1 Fuch napl 1 Uta tőzsdeválasz kö 1 Termésstatiszt 1 gabonatőz romj 1 mindenn ken 1 vadem 1 Gerg 1 hatvanhe i közgazdas 1 kávéfor 1

10348

CÍM B

SZEMÉLY B Vi

SZÓC Vil közgaz hírlap s Budape 1 Keresked Akadé vége újság pál lé P Hí b munkat l Önál megje mű gabonatő refo megrefor b mezőgazda v Fuc nap Ut tőzsdeválas k Termésstatisz gabonatő rom minden ke vade Ger hatvanh közgazda kávéfo

1034SZEMÉL V

SZÓ Vi közga hírla Budap Kereske Akad vég újsá pá l H munka Öná megj m gabonat ref megrefo mezőgazd Fu na U tőzsdevála Termésstatis gabonat ro minde k vad Ge hatvan közgazd kávéf