10349.htm

CÍMSZÓ: Ballagi

SZEMÉLYNÉV: Ballagi Ernő

SZÓCIKK: Ballagi, 1. Ernő, ügyvéd és újságíró, szül. Budapesten 1890-ben 1915 óta az Egyenlőség politikai főmunkatársa. Tevékeny szerepet játszik a felekezeti életben és a zsidó kulturális mozgalmakban. Mint védőügyvéd több zsidó vonatkozású sajtópörben szerepel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 349. címszó a lexikon => 81. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10349.htm

CÍMSZÓ: Ballagi

SZEMÉLYNÉV: Ballagi Ernő

SZÓCIKK: Ballagi, 1. Ernő, ügyvéd és újságíró, szül. Budapesten 1890-ben 1915 óta az Egyenlőség politikai főmunkatársa. Tevékeny szerepet játszik a felekezeti életben és a zsidó kulturális mozgalmakban. Mint védőügyvéd több zsidó vonatkozású sajtópörben szerepel.

10349.ht

CÍMSZÓ Ballag

SZEMÉLYNÉV Ballag Ern

SZÓCIKK Ballagi 1 Ernő ügyvé é újságíró szül Budapeste 1890-be 191 ót a Egyenlősé politika főmunkatársa Tevéken szerepe játszi felekezet életbe é zsid kulturáli mozgalmakban Min védőügyvé töb zsid vonatkozás sajtópörbe szerepel

10349.h

CÍMSZ Balla

SZEMÉLYNÉ Balla Er

SZÓCIK Ballag Ern ügyv újságír szü Budapest 1890-b 19 ó Egyenlős politik főmunkatárs Tevéke szerep játsz felekeze életb zsi kulturál mozgalmakba Mi védőügyv tö zsi vonatkozá sajtópörb szerepe

10349.

CÍMS Ball

SZEMÉLYN Ball E

SZÓCI Balla Er ügy újságí sz Budapes 1890- 1 Egyenlő politi főmunkatár Tevék szere játs felekez élet zs kulturá mozgalmakb M védőügy t zs vonatkoz sajtópör szerep

10349

CÍM Bal

SZEMÉLY Bal

SZÓC Ball E üg újság s Budape 1890 Egyenl polit főmunkatá Tevé szer ját feleke éle z kultur mozgalmak védőüg z vonatko sajtópö szere

1034

CÍ Ba

SZEMÉL Ba

SZÓ Bal ü újsá Budap 189 Egyen poli főmunkat Tev sze já felek él kultu mozgalma védőü vonatk sajtóp szer