10356.htm

CÍMSZÓ: Bamberger

SZEMÉLYNÉV: Bamberger Béla

SZÓCIKK: Bamberger Béla (balástyai), ügyvéd, nemzetgazdaságtani író, szül. Szegeden 1854 márc. 8., megh. Budapesten 1906 jún. 12. A budapesti és bécsi egyetemeken tanult s miután ügyvéd lett, Budapesten telepedett le. Több értekezést írt a valutakérdésről. Önállóan megjelent munkái: Az északamerikai valutakérdés előzményei és pénzügyi eredményei (1890); A tőzsdeadó (1895). Mindkettőt a M. Tud. Akadémia pályadíjjal jutalmazta. B. 1903. magyar nemességet kapott


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 356. címszó a lexikon => 83. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10356.htm

CÍMSZÓ: Bamberger

SZEMÉLYNÉV: Bamberger Béla

SZÓCIKK: Bamberger Béla balástyai , ügyvéd, nemzetgazdaságtani író, szül. Szegeden 1854 márc. 8., megh. Budapesten 1906 jún. 12. A budapesti és bécsi egyetemeken tanult s miután ügyvéd lett, Budapesten telepedett le. Több értekezést írt a valutakérdésről. Önállóan megjelent munkái: Az északamerikai valutakérdés előzményei és pénzügyi eredményei 1890 ; A tőzsdeadó 1895 . Mindkettőt a M. Tud. Akadémia pályadíjjal jutalmazta. B. 1903. magyar nemességet kapott

10356.ht

CÍMSZÓ Bamberge

SZEMÉLYNÉV Bamberge Bél

SZÓCIKK Bamberge Bél balástya ügyvéd nemzetgazdaságtan író szül Szegede 185 márc 8. megh Budapeste 190 jún 12 budapest é bécs egyetemeke tanul miutá ügyvé lett Budapeste telepedet le Töb értekezés ír valutakérdésről Önállóa megjelen munkái A északamerika valutakérdé előzménye é pénzügy eredménye 189 tőzsdead 189 Mindkettő M Tud Akadémi pályadíjja jutalmazta B 1903 magya nemessége kapot

10356.h

CÍMSZ Bamberg

SZEMÉLYNÉ Bamberg Bé

SZÓCIK Bamberg Bé balásty ügyvé nemzetgazdaságta ír szü Szeged 18 már 8 meg Budapest 19 jú 1 budapes béc egyetemek tanu miut ügyv let Budapest telepede l Tö értekezé í valutakérdésrő Önálló megjele munká északamerik valutakérd előzmény pénzüg eredmény 18 tőzsdea 18 Mindkett Tu Akadém pályadíjj jutalmazt 190 magy nemesség kapo

10356.

CÍMS Bamber

SZEMÉLYN Bamber B

SZÓCI Bamber B balást ügyv nemzetgazdaságt í sz Szege 1 má me Budapes 1 j budape bé egyeteme tan miu ügy le Budapes teleped T értekez valutakérdésr Önáll megjel munk északameri valutakér előzmén pénzü eredmén 1 tőzsde 1 Mindket T Akadé pályadíj jutalmaz 19 mag nemessé kap

10356

CÍM Bambe

SZEMÉLY Bambe

SZÓC Bambe balás ügy nemzetgazdaság s Szeg m m Budape budap b egyetem ta mi üg l Budape telepe érteke valutakérdés Önál megje mun északamer valutaké előzmé pénz eredmé tőzsd Mindke Akad pályadí jutalma 1 ma nemess ka

1035

CÍ Bamb

SZEMÉL Bamb

SZÓ Bamb balá üg nemzetgazdasá Sze Budap buda egyete t m ü Budap telep értek valutakérdé Öná megj mu északame valutak előzm pén eredm tőzs Mindk Aka pályad jutalm m nemes k