10357.htm

CÍMSZÓ: Bamidbor

SZÓCIKK: Bamidbor, heti szakasz, mely Mózes 4. könyvének elejétől a 4. fejezet 20. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma; népszámlálás. A heti szakaszhoz tartozó prófétai rész Hósea könyve 2. fejezetének elejétől a 22. versig terjed. A tórái és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettőben Izrael fiainak nagy számáról van szó. B. (széfer) l. Népszámlálás könyve ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 357. címszó a lexikon => 83. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10357.htm

CÍMSZÓ: Bamidbor

SZÓCIKK: Bamidbor, heti szakasz, mely Mózes 4. könyvének elejétől a 4. fejezet 20. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma; népszámlálás. A heti szakaszhoz tartozó prófétai rész Hósea könyve 2. fejezetének elejétől a 22. versig terjed. A tórái és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettőben Izrael fiainak nagy számáról van szó. B. széfer l. Népszámlálás könyve .

10357.ht

CÍMSZÓ Bamidbo

SZÓCIKK Bamidbor het szakasz mel Móze 4 könyvéne elejétő 4 fejeze 20 verséi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma népszámlálás het szakaszho tartoz próféta rés Hóse könyv 2 fejezeténe elejétő 22 versi terjed tórá é próféta rés közöt a a összefüggés hog mindkettőbe Izrae fiaina nag számáró va szó B széfe l Népszámlálá könyv

10357.h

CÍMSZ Bamidb

SZÓCIK Bamidbo he szakas me Móz könyvén elejét fejez 2 versé terje rés foglal magába Röv tartalm népszámlálá he szakaszh tarto prófét ré Hós köny fejezetén elejét 2 vers terje tór prófét ré közö összefüggé ho mindkettőb Izra fiain na számár v sz széf Népszámlál köny

10357.

CÍMS Bamid

SZÓCI Bamidb h szaka m Mó könyvé elejé feje vers terj ré fogla magáb Rö tartal népszámlál h szakasz tart prófé r Hó kön fejezeté elejé ver terj tó prófé r köz összefügg h mindkettő Izr fiai n számá s szé Népszámlá kön

10357

CÍM Bami

SZÓC Bamid szak M könyv elej fej ver ter r fogl magá R tarta népszámlá szakas tar próf H kö fejezet elej ve ter t próf kö összefüg mindkett Iz fia szám sz Népszáml kö

1035

CÍ Bam

SZÓ Bami sza köny ele fe ve te fog mag tart népszáml szaka ta pró k fejeze ele v te pró k összefü mindket I fi szá s Népszám k