10358.htm

CÍMSZÓ: Bán

SZEMÉLYNÉV: Bán Margit

SZÓCIKK: "Bán, 1. Margit, tanár, szül. Budapesten 1892. Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, ugyanitt szerezte bölcsészetdoktori oklevelét is. 1920 óta a Pesti Izr. Hitközség iskoláiban tanít. Írt novellákat, verseket, tanulmányokat a Hétbe, Múlt és Jövőbe, Zsidó Szemlébe, Reménybe, Izr. Tanügyi Értesítőbe. Zengő hárfa címmel zsidó antológiát szerkesztett (1921). Magyarra fordította Kellermann Ingeborg c. regényét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 358. címszó a lexikon => 83. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10358.htm

CÍMSZÓ: Bán

SZEMÉLYNÉV: Bán Margit

SZÓCIKK: Bán, 1. Margit, tanár, szül. Budapesten 1892. Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, ugyanitt szerezte bölcsészetdoktori oklevelét is. 1920 óta a Pesti Izr. Hitközség iskoláiban tanít. Írt novellákat, verseket, tanulmányokat a Hétbe, Múlt és Jövőbe, Zsidó Szemlébe, Reménybe, Izr. Tanügyi Értesítőbe. Zengő hárfa címmel zsidó antológiát szerkesztett 1921 . Magyarra fordította Kellermann Ingeborg c. regényét.

10358.ht

CÍMSZÓ Bá

SZEMÉLYNÉV Bá Margi

SZÓCIKK Bán 1 Margit tanár szül Budapeste 1892 Tanulmányai budapest egyeteme végezte ugyanit szerezt bölcsészetdoktor oklevelé is 192 ót Pest Izr Hitközsé iskoláiba tanít Ír novellákat verseket tanulmányoka Hétbe Múl é Jövőbe Zsid Szemlébe Reménybe Izr Tanügy Értesítőbe Zeng hárf címme zsid antológiá szerkesztet 192 Magyarr fordított Kellerman Ingebor c regényét

10358.h

CÍMSZ B

SZEMÉLYNÉ B Marg

SZÓCIK Bá Margi taná szü Budapest 189 Tanulmánya budapes egyetem végezt ugyani szerez bölcsészetdokto oklevel i 19 ó Pes Iz Hitközs iskoláib taní Í novelláka verseke tanulmányok Hétb Mú Jövőb Zsi Szemléb Reményb Iz Tanüg Értesítőb Zen hár címm zsi antológi szerkeszte 19 Magyar fordítot Kellerma Ingebo regényé

10358.

CÍMS

SZEMÉLYN Mar

SZÓCI B Marg tan sz Budapes 18 Tanulmány budape egyete végez ugyan szere bölcsészetdokt okleve 1 Pe I Hitköz iskolái tan novellák versek tanulmányo Hét M Jövő Zs Szemlé Remény I Tanü Értesítő Ze há cím zs antológ szerkeszt 1 Magya fordíto Kellerm Ingeb regény

10358

CÍM

SZEMÉLY Ma

SZÓC Mar ta s Budape 1 Tanulmán budap egyet vége ugya szer bölcsészetdok oklev P Hitkö iskolá ta novellá verse tanulmány Hé Jöv Z Szeml Remén Tan Értesít Z h cí z antoló szerkesz Magy fordít Keller Inge regén

1035SZEMÉL M

SZÓ Ma t Budap Tanulmá buda egye vég ugy sze bölcsészetdo okle Hitk iskol t novell vers tanulmán H Jö Szem Remé Ta Értesí c antol szerkes Mag fordí Kelle Ing regé