10364.htm

CÍMSZÓ: Baneth

SZEMÉLYNÉV: Baneth Jerachmiel Bernhard

SZÓCIKK: B. Jerachmiel Bernhard, B. Ezekiel legifjabb fia s egyszersmind hírneves atyjának egyik legtehetségesebb tanítványa, szül. Széchenyben 1815., megh. Liptószentmiklóson 1871 okt. 21. Atyján kívül Szófer Mózes is tanítója volt a Talmudban. Liptószentmiklóson telepedett le és híres jesivát tartott fenn. A később felajánlott orthodox rabbiállást elfogadta ugyanott, de minden rekompenzáció nélkül. Békeszeretete és jósága miatt a nem orthodox irány hívei előtt is rendkívüli tiszteletnek örvendett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 364. címszó a lexikon => 84. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10364.htm

CÍMSZÓ: Baneth

SZEMÉLYNÉV: Baneth Jerachmiel Bernhard

SZÓCIKK: B. Jerachmiel Bernhard, B. Ezekiel legifjabb fia s egyszersmind hírneves atyjának egyik legtehetségesebb tanítványa, szül. Széchenyben 1815., megh. Liptószentmiklóson 1871 okt. 21. Atyján kívül Szófer Mózes is tanítója volt a Talmudban. Liptószentmiklóson telepedett le és híres jesivát tartott fenn. A később felajánlott orthodox rabbiállást elfogadta ugyanott, de minden rekompenzáció nélkül. Békeszeretete és jósága miatt a nem orthodox irány hívei előtt is rendkívüli tiszteletnek örvendett.

10364.ht

CÍMSZÓ Banet

SZEMÉLYNÉV Banet Jerachmie Bernhar

SZÓCIKK B Jerachmie Bernhard B Ezekie legifjab fi egyszersmin hírneve atyjána egyi legtehetségeseb tanítványa szül Széchenybe 1815. megh Liptószentmiklóso 187 okt 21 Atyjá kívü Szófe Móze i tanítój vol Talmudban Liptószentmiklóso telepedet l é híre jesivá tartot fenn későb felajánlot orthodo rabbiállás elfogadt ugyanott d minde rekompenzáci nélkül Békeszeretet é jóság miat ne orthodo irán híve előt i rendkívül tiszteletne örvendett

10364.h

CÍMSZ Bane

SZEMÉLYNÉ Bane Jerachmi Bernha

SZÓCIK Jerachmi Bernhar Ezeki legifja f egyszersmi hírnev atyján egy legtehetségese tanítvány szü Széchenyb 1815 meg Liptószentmiklós 18 ok 2 Atyj kív Szóf Móz tanító vo Talmudba Liptószentmiklós telepede hír jesiv tarto fen késő felajánlo orthod rabbiállá elfogad ugyanot mind rekompenzác nélkü Békeszerete jósá mia n orthod irá hív elő rendkívü tiszteletn örvendet

10364.

CÍMS Ban

SZEMÉLYN Ban Jerachm Bernh

SZÓCI Jerachm Bernha Ezek legifj egyszersm hírne atyjá eg legtehetséges tanítván sz Szécheny 181 me Liptószentmikló 1 o Aty kí Szó Mó tanít v Talmudb Liptószentmikló teleped hí jesi tart fe kés felajánl ortho rabbiáll elfoga ugyano min rekompenzá nélk Békeszeret jós mi ortho ir hí el rendkív tisztelet örvende

10364

CÍM Ba

SZEMÉLY Ba Jerach Bern

SZÓC Jerach Bernh Eze legif egyszers hírn atyj e legtehetsége tanítvá s Széchen 18 m Liptószentmikl At k Sz M taní Talmud Liptószentmikl telepe h jes tar f ké felaján orth rabbiál elfog ugyan mi rekompenz nél Békeszere jó m orth i h e rendkí tisztele örvend

1036

CÍ B

SZEMÉL B Jerac Ber

SZÓ Jerac Bern Ez legi egyszer hír aty legtehetség tanítv Széche 1 Liptószentmik A S tan Talmu Liptószentmik telep je ta k felajá ort rabbiá elfo ugya m rekompen né Békeszer j ort rendk tisztel örven