10368.htm

CÍMSZÓ: Bánk

SZEMÉLYNÉV: Bánk Ernő

SZÓCIKK: Bánk Ernő, festő és grafikus, szül. Szalmateresen (Nógrád vm.) 1883. Tanulmányait az iparművészeti iskolában végezte. A Műcsarnok kiállításán 1912. szerepelt először (Parasztház). Később csendéleteket és tájképeket festett. A Nemzeti Szalonban 1928. rézkarcokat és figurális képeket állított ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 368. címszó a lexikon => 84. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10368.htm

CÍMSZÓ: Bánk

SZEMÉLYNÉV: Bánk Ernő

SZÓCIKK: Bánk Ernő, festő és grafikus, szül. Szalmateresen Nógrád vm. 1883. Tanulmányait az iparművészeti iskolában végezte. A Műcsarnok kiállításán 1912. szerepelt először Parasztház . Később csendéleteket és tájképeket festett. A Nemzeti Szalonban 1928. rézkarcokat és figurális képeket állított ki.

10368.ht

CÍMSZÓ Bán

SZEMÉLYNÉV Bán Ern

SZÓCIKK Bán Ernő fest é grafikus szül Szalmaterese Nógrá vm 1883 Tanulmányai a iparművészet iskolába végezte Műcsarno kiállításá 1912 szerepel előszö Paraszthá Későb csendéleteke é tájképeke festett Nemzet Szalonba 1928 rézkarcoka é figuráli képeke állítot ki

10368.h

CÍMSZ Bá

SZEMÉLYNÉ Bá Er

SZÓCIK Bá Ern fes grafiku szü Szalmateres Nógr v 188 Tanulmánya iparművésze iskoláb végezt Műcsarn kiállítás 191 szerepe elősz Paraszth Késő csendéletek tájképek festet Nemze Szalonb 192 rézkarcok figurál képek állíto k

10368.

CÍMS B

SZEMÉLYN B E

SZÓCI B Er fe grafik sz Szalmatere Nóg 18 Tanulmány iparművész iskolá végez Műcsar kiállítá 19 szerep elős Paraszt Kés csendélete tájképe feste Nemz Szalon 19 rézkarco figurá képe állít

10368

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC E f grafi s Szalmater Nó 1 Tanulmán iparművés iskol vége Műcsa kiállít 1 szere elő Parasz Ké csendélet tájkép fest Nem Szalo 1 rézkarc figur kép állí

1036SZEMÉL

SZÓ graf Szalmate N Tanulmá iparművé isko vég Műcs kiállí szer el Paras K csendéle tájké fes Ne Szal rézkar figu ké áll