10369.htm

CÍMSZÓ: Bánki

SZEMÉLYNÉV: Bánki Donát

SZÓCIKK: Bánki Donát*, műegyetemi tanár, szül. Bánkon (Veszprém m.) 1859 jan. 6., megh. Budapesten 1922 aug. 1. Előbb a Ganz-gyár főmérnöke volt, majd a József Műegyetemen a hydrotechnika és gőzturbinák tanszékének nyilv. rendes tanára volt. Számos tanulmányt írt hazai és külföldi folyóiratokban. Főműve: Energiaátalakulások folyadékokban (1916). Fontosabbak azonban találmányai, melyek nevét világhírűvé tették, így a benzinmotorok forrasztója, a benzin- és olajmotorok vízbefecskendezése és más jelentékeny újítások és találmányok, amelyeket B. elméletileg is feldolgozott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 369. címszó a lexikon => 84. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10369.htm

CÍMSZÓ: Bánki

SZEMÉLYNÉV: Bánki Donát

SZÓCIKK: Bánki Donát*, műegyetemi tanár, szül. Bánkon Veszprém m. 1859 jan. 6., megh. Budapesten 1922 aug. 1. Előbb a Ganz-gyár főmérnöke volt, majd a József Műegyetemen a hydrotechnika és gőzturbinák tanszékének nyilv. rendes tanára volt. Számos tanulmányt írt hazai és külföldi folyóiratokban. Főműve: Energiaátalakulások folyadékokban 1916 . Fontosabbak azonban találmányai, melyek nevét világhírűvé tették, így a benzinmotorok forrasztója, a benzin- és olajmotorok vízbefecskendezése és más jelentékeny újítások és találmányok, amelyeket B. elméletileg is feldolgozott.

10369.ht

CÍMSZÓ Bánk

SZEMÉLYNÉV Bánk Doná

SZÓCIKK Bánk Donát* műegyetem tanár szül Bánko Veszpré m 185 jan 6. megh Budapeste 192 aug 1 Előb Ganz-gyá főmérnök volt maj Józse Műegyeteme hydrotechnik é gőzturbiná tanszékéne nyilv rende tanár volt Számo tanulmány ír haza é külföld folyóiratokban Főműve Energiaátalakuláso folyadékokba 191 Fontosabba azonba találmányai melye nevé világhírűv tették íg benzinmotoro forrasztója benzin é olajmotoro vízbefecskendezés é má jelentéken újításo é találmányok amelyeke B elméletile i feldolgozott

10369.h

CÍMSZ Bán

SZEMÉLYNÉ Bán Don

SZÓCIK Bán Donát műegyete taná szü Bánk Veszpr 18 ja 6 meg Budapest 19 au Elő Ganz-gy főmérnö vol ma Józs Műegyetem hydrotechni gőzturbin tanszékén nyil rend taná vol Szám tanulmán í haz külföl folyóiratokba Főműv Energiaátalakulás folyadékokb 19 Fontosabb azonb találmánya mely nev világhírű tetté í benzinmotor forrasztój benzi olajmotor vízbefecskendezé m jelentéke újítás találmányo amelyek elméletil feldolgozot

10369.

CÍMS Bá

SZEMÉLYN Bá Do

SZÓCI Bá Doná műegyet tan sz Bán Veszp 1 j me Budapes 1 a El Ganz-g főmérn vo m Józ Műegyete hydrotechn gőzturbi tanszéké nyi ren tan vo Szá tanulmá ha külfö folyóiratokb Főmű Energiaátalakulá folyadékok 1 Fontosab azon találmány mel ne világhír tett benzinmoto forrasztó benz olajmoto vízbefecskendez jelenték újítá találmány amelye elméleti feldolgozo

10369

CÍM B

SZEMÉLY B D

SZÓC B Don műegye ta s Bá Vesz m Budape E Ganz- főmér v Jó Műegyet hydrotech gőzturb tanszék ny re ta v Sz tanulm h külf folyóiratok Főm Energiaátalakul folyadéko Fontosa azo találmán me n világhí tet benzinmot forraszt ben olajmot vízbefecskende jelenté újít találmán amely elmélet feldolgoz

1036SZEMÉL

SZÓ Do műegy t B Ves Budap Ganz főmé J Műegye hydrotec gőztur tanszé n r t S tanul kül folyóirato Fő Energiaátalaku folyadék Fontos az találmá m világh te benzinmo forrasz be olajmo vízbefecskend jelent újí találmá amel elméle feldolgo